EDAM-VOLENDAM - De hondenbelasting wordt met ingang van 2023 afgeschaft. Aanslagen voor 2022 die al zijn of nog worden opgelegd moeten uiteraard wel gewoon worden betaald.


In het voorstel aan de raad is hierover het volgende opgenomen:

In de raadsvergadering van 14 juli 2022 is een motie om de hondenbelasting in 2023 af te schaffen aangenomen door de raad. In de begrotingsraad van 3 november 2022 is eenzelfde motie om de hondenbelasting in 2023 af te schaffen overgenomen door het college. Dit betekent dat de hondenbelasting met ingang van 2023 niet meer wordt geheven.

Hiertoe is de bestaande verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting ingetrokken met ingang van 1 januari 2023. Het blijft wel mogelijk de belasting te heffen voor de jaren vóór 2023.