VOLENDAM - De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft haar zegen gegeven aan de uitwerking van het plan Lange Weeren. Dat plan is gisteren behandeld. Dat betekent dat we een grote stap hebben gezet en op 5 september het plan kunnen gaan presenteren aan de gemeenteraad.

Hoe zat het ook alweer?

Op 17 februari jl. lieten wij u weten dat de provincie Noord-Holland een positieve brief had gestuurd over het proces rond de totstandkoming van een integraal plan voor de Lange Weeren. De ARO vond dat de gemeente nog een kwalitatieve verdiepingsslag moest geven aan het plan. De provincie vindt deze verdiepingsslag noodzakelijk om het plan als een goed alternatief voor de bestuurlijke overeenkomst ‘Pilot Waterland’ te kunnen beschouwen.

Uitwerking plan

In de tussenliggende periode heeft de gemeente hard gewerkt aan deze verdere uitwerking van het plan. Na behandeling in de ARO op 27 juni 2023 werden nog een aantal verbeterpunten meegegeven. Deze zijn in de zomerperiode verwerkt.

Waardering en zegen

Gisteren, dinsdag 29 augustus 2023, vond de derde behandeling plaats. Tijdens deze behandeling heeft de ARO haar waardering uitgesproken voor de uitwerking van het plan. Uit interesse ontvangt de ARO graag het definitieve plan, maar verwacht dat dit geen aanleiding geeft tot een nieuwe bespreking. Zij spreken dan ook hun zegen over het plan uit!

Hoe nu verder?

Zoals gezegd wordt op 5 september het plan in een themabijeenkomst gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 14 september wordt tijdens de reguliere openbare raadsvergadering de gemeenteraad gevraagd om een mondelinge zienswijze op het plan te geven.

Hierna zal het plan formeel worden ingediend bij de provincie Noord-Holland als alternatief voor de bestuurlijke overeenkomst ‘Pilot Waterland’. Na reactie van de provincie werken we het plan verder uit naar een definitief plan.

Participatie

Dit najaar start het participatietraject. Dan presenteren we het voorlopige plan en gaan we graag in gesprek over de nieuwe woonwijk. In de tussentijd wordt ook de planologische procedure voorbereid. Stap voor stap komt de realisatie van de woonwijk dichterbij.