VOLENDAM - Van 16 t/m 20 maart zal de gemeente verschillenden delen van de Haven in Volendam uitbaggeren.


De baggerwerkzaamheden vinden plaats aan de westkant van de binnenhaven (in de met rood omlijnde vakken op de foto's) en worden volledig uitgevoerd vanaf het water.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden worden de twee drijvende steigers(gele vakken op de foto) tijdelijk verwijderd, zodat het benodigde materieel de haven in kan. Het vrijkomende baggerslib voeren we per schip af, waardoor er geen verkeershinder op de openbare weg is. Naar verwachting ontstaat er dan ook nauwelijks overlast voor de omgeving.