EDAM-VOLENDAM - De commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft vandaag Lieke Sievers beëdigd als burgemeester van gemeente Edam-Volendam bij haar herbenoeming voor een tweede termijn van 6 jaar.


De tweede ambtstermijn van burgemeester Sievers gaat in op 19 december 2022 en eindigt op 19 december 2028.

Voor haar benoeming in Edam-Volendam was zij van 2008 tot 2016 voorzitter veiligheidsdirectie en commandant brandweer van de Veiligheidsregio IJsselland. Van 1982 tot 2008 was zij in verschillende leidinggevende functies werkzaam bij de Rijkspolitie en 2 politieregiokorpsen.

Een procedure tot herbenoeming wordt 8 tot 9 maanden van tevoren gestart, nadat de burgemeester aan de commissaris van de Koning en de gemeenteraad heeft laten weten nog een termijn het burgemeestersambt te willen vervullen. Hierbij speelt de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad een belangrijke rol. Die doet een voordracht tot herbenoeming aan de raad.

Vervolgens neemt de raad uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van de ambtstermijn een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling met zijn advies door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.