VOLENDAM - Graag nodigt de gemeente Edam-Volendam u uit voor de eerste bijeenkomst over de ontwikkeling van nieuwe projecten voor senioren in onze gemeente op het gebied van kunst en cultuur. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 18 juli 2018 van 19.00 tot 20.00 uur in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam.

Waarom deze bijeenkomst?
De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Ook gemeente Edam-Volendam heeft te maken met de grijze druk en de kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, vooral door vereenzaming. Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en vereenzaming tegen te gaan. De kracht van kunst als instrument om het welbevinden van kwetsbare inwoners zoals ouderen te verhogen, wordt steeds vaker ingezet.

Ook in onze gemeente willen we kunst en cultuur inzetten om kwetsbare inwoners te stimuleren (zo lang mogelijk) mee te doen, zich te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij. Om dit te kunnen realiseren is uw input, deskundigheid en medewerking als professional, vrijwilliger en inwoner hard nodig! Zo kunnen we samen werken aan een inclusieve samenleving. We nodigen u dan ook van harte uit om op woensdagavond 18 juli 2018 mee te denken en uw ideeën te geven voor de ontwikkeling van de lokale aanpak.

Frans Meerhoff, beleidsmedewerker van de gemeente Emmen, geeft tijdens de bijeenkomst een inspirerende presentatie over hoe het project met ‘Kleurrijk Vergrijzen’ in Emmen tot stand is gekomen waarin Wmo en Kunst en cultuur samenwerken om senioren actief te houden.

Het programma van de avond
18.30 - 19.00 uur Inloop koffie-thee
19.00 - 19.05 uur Algemene introductie
19.05 - 19.30 uur Presentatie Frans Meerhoff Gemeente Emmen
19.30 - 20.00 uur Carrousel met verschillende thema’s
20.00 - 20.30 uur Nazit