VOLENDAM - In onze gemeente wordt voor het houden van één of meerdere honden belasting geheven. Als u een hond aanschaft of verzorgt moet u hiervan aangifte doen. Uit oogpunt van rechtsgelijkheid ziet de gemeente erop toe dat iedereen aan deze belastingplicht voldoet.


Binnenkort start weer de reguliere controle op het hondenbezit en gaan de controleurs weer op pad. Om zoveel mogelijk mensen thuis aan te treffen zal de controle ook in de avonduren plaatsvinden. Indien er niemand thuis is zal er op een ander moment nog eens gecontroleerd worden.

De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs. Daar kunt u gerust naar vragen. Ook de politie is van de controle hondenbelasting op de hoogte gesteld.

Jaarlijkse controle

De controle op het hondenbezit wordt jaarlijks gehouden. Naast de extra opbrengst is ook het gelijkheidsbeginsel een argument voor de controle. Dat wil zeggen: iedereen die een hond heeft moet ervoor betalen. De opbrengst wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de gemeente en wordt onder meer gebruikt om de voorzieningen ten behoeve van de honden te bekostigen.

Heeft u een of meer honden en heeft u nog geen aangifte gedaan, dan kunt u hier digitaal aangifte doen van de hondenbelasting. U kunt ook een aangiftebiljet ophalen bij het Stadkantoor en bij het Servicepunt in Oosthuizen. Telefonisch aanvragen is ook mogelijk op telefoonnummer 0299-398398.