VOLENDAM - Momenteel worden ca. 6750 gemeentelijke bomen geïnspecteerd. Dit is de zogenaamde Boomveiligheidscontrole (BVC). Gedurende circa twee maanden gaan opgeleide en gediplomeerde inspecteurs de bomen beoordelen op veiligheid. Zij letten daarbij onder andere op aanwezige ziekten, aantastingen door schimmels of paddenstoelen, dood hout of andere risico’s waarmee de veiligheid voor de omgeving in het geding is.

14.000 bomen

De gemeente is eigenaar/beheerder van ca. 14.000 bomen. Hiervan wordt jaarlijks een deel geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties wordt door de gemeente verder verwerkt. Zo snel als nodig of mogelijk is, worden de geconstateerde problemen opgelost.

Wettelijke plicht

Elke eigenaar of beheerder van bomen heeft de wettelijk plicht zijn of haar bomen regelmatig te onderzoeken. Afhankelijk van de situatie, leeftijd en gezondheid van de bomen wordt een boom jaarlijks of eens per 3 of 5 jaar beoordeeld.