VOLENDAM - Bij de Baandervesting ligt al langere tijd een boot aan de kant (zie foto).

De boot ligt al lange tijd bij de Baandervesting aan de kant. Op dit moment maakt de boot water en is dus heel langzaam aan het afzinken.

De eigenaar heeft zeven dagen de tijd (tot 5 oktober 2020) om zich te melden, voordat wij overgaan tot verwijdering. Wij doen dit op grond van artikel 21, lid1 van de Verordening Havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam.

Mogelijk moeten wij eerder ingrijpen als dit nodig is door het afzinken van dit vaartuig.