ERERSHEIM - Er is gestart met de bouw van het Archeologisch minimuseum De Waterwolf in Etersheim. De gemeente Edam-Volendam is, naast het verlenen van de vergunning, ook betrokken geweest bij de voorbereiding van het museum en heeft daarnaast ook een financiële bijdrage gedaan.

Naast de gemeente Edam-Volendam zijn ook de Alliantie IJsselmeerdijken, stichting Etersheimerbraak en de Provincie actieve partners. In het minimuseum worden vondsten van het verdronken dorp Etersheim getoond. Ook kan men er informatie halen over de versterking van de IJsselmeerdijken. In oktober wordt de vlag in top verwacht.