OOSTHUIZEN - Het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat is Oosthuizen krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen horecagelegenheden en gezondheidszorg. Het plein rondom het pand wordt opnieuw ingericht.


Herinrichting Centrumplein

De ambitie is om van het Centrumplein een nieuw kerncentrum te maken. In samenspraak met u en andere gebruikers past de gemeentej daarom de verkeerssituatie aan. Voetgangers worden hoofdgebruikers en automobilisten zijn te gast. Verder wil men gezamenlijk met u nadenken over de verhardingen, openbare verlichting, het groen en parkeren.

Participatie via ‘digitale praathuis’

De gemeente graag uw wensen en ideeën over de herinrichting van het Centrumplein. U kunt dit doorgeven in het ‘digitale praathuis’. Klik op de knop ‘Herinrichten Centrumplein’. Vervolgens komt u op het participatieplatform.

Ontwerpproces

U kunt tot 14 februari uw inbreng geven voor de herinrichting van het Centrumplein. Vanaf 15 februari start men met het ontwerpproces. "Wij verzamelen dan alle input en beoordelen wat we kunnen gebruiken in het ontwerp. Hierbij staat het algemeen belang voorop."