EDAM-VOLENDAM - In Nederland zijn er veel verschillende wetten en regels over bouwen, verkeer, wonen, erfgoed, milieu, natuur en water. Om het voor u als inwoner eenvoudiger en overzichtelijker te maken, treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Het doel van de Omgevingswet is het bundelen van al deze wetten in één wet.

De gemeente Edam-Volendam werkt aan een omgevingsvisie. Deze visie vormt een belangrijke basis voor de Omgevingswet, omdat hierin wordt vastgelegd wat wij in onze leefomgeving willen en hoe we dat bereiken. Wij willen graag uw mening en daarom organiseren wij diverse activiteiten, waaronder een tour met een mobiel praathuis.

Benieuwd wanneer het mobiele praathuis bij u in de buurt langs komt? Of wilt u meer weten over de omgevingsvisie? Kijk dan op omgevingsvisie.edam-volendam.nl.