VOLENDAM - Periodiek toetst het hoogheemraadschap of de primaire waterkeringen, dijken, nog voldoen aan de veiligheidsnorm. In september 2020 werden de bewoners van het Zuideinde in Volendam geïnformeerd dat de dijk waar zij wonen onderzocht ging worden.


Samen met een gespecialiseerd ingenieursbureau is het grond- en bebouwingsonderzoek uitgevoerd om de grondopbouw en sterkte van de dijk in kaart te brengen. Na de onderzoeken en daarbij horende berekeningen is de conclusie: Met de kennis van nu, voldoet de dijk op het Zuideinde voor de komende 50 jaar aan de huidige waterveiligheidseisen.

Bebouwing- en grondonderzoek

Alle woningen in de omgeving van de dijk zijn ingemeten en geïnspecteerd. Het bebouwingsonderzoek geeft een goed beeld van hoe de woningen in en tegen de dijk liggen. Het onderzoek toonde aan dat er geen diepe kelders aanwezig zijn. En het merendeel van de gebouwen zijn robuust gebouwd wat bijdraagt aan de sterkte van de dijk. Op 37 plaatsen is de samenstelling van de grond van de dijk onderzocht. De kern van de dijk bestaat overal uit klei en zorgt voor veel stevigheid. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er geen water door de buitenkant van de dijk stroomt. In jargon noemen we dit opbarsten. De sterke kleikern en dat er geen water door de dijk stroomt, zorgt ervoor dat de dijk stevig genoeg is voor de komende tientallen jaren.

Gastvrijheid

Het onderzoek is uitgevoerd van november 2020 tot en met januari 2021, midden in de lockdown vanwege de coronamaatregelen. Hoogheemraadschap: “Ondanks de maatregelen zijn we overal gastvrij en op 1,5 meter ontvangen. In totaal hebben we 240 woningen onderzocht. We zijn in kruipruimtes geweest, maar soms ook gewoon in de woonkamer omdat het huis zo verweven met de dijk is dat je geen onderscheid meer ziet. Door de hulp van alle bewoners om binnen te mogen kijken, hebben we de staat van de dijk direct goed in beeld kunnen brengen.”