EDAM-VOLENDAM - De kermissen in Edam en Volendam gaan weer bijna van start. De kermis in Edam is van donderdag 31 augustus t/m zondag 3 september en de kermis in Volendam van vrijdag 8 t/m maandag 11 september. Voor beide evenementen gelden weer diverse verkeersmaatregelen.


Hieronder vindt u de verkeersmaatregelen die gelden rondom deze twee evenementen:

Parkeerterreinen vrij maken

Parkeerterrein Marinapark (bij het strandje)

Dit parkeerterrein wordt tijdens beide kermissen gebruikt door de kermiswoonwagens. Het terrein is daarom vanaf donderdag 24 augustus gesloten voor alle voertuigen. De voertuigen die vanaf dat moment nog staan geparkeerd op het parkeerterrein Marinapark worden zo nodig weggesleept.

Parkeerterrein Parallelweg

Op dit parkeerterrein worden de overige kermiswoonwagens geplaatst. Deze plaatsen we op ongeveer de helft van het deel waarop de bussen kunnen parkeren. De parkeerplaatsen voor personenauto’s blijven dus in zijn geheel beschikbaar om te parkeren.

Wegsleepregeling

De kermis in Edam is van donderdag 31 augustus t/m zondag 3 september en de kermis in Volendam van vrijdag 8 t/m maandag 11 september.

  • Op het kermisterrein in Edam geldt een wegsleepregeling vanaf maandag 28 augustus.
  • Op het kermisterrein in Volendam geldt een wegsleepregeling vanaf maandag 4 september.
  • De wegsleepregeling is gedurende de gehele periode van de beide kermissen in de hierna genoemde straten van kracht.

Edam

Spuistraat

Het eenrichtingsverkeer in de Spuistraat wordt omgekeerd van maandag voor de kermis t/m de maandag erna. Op de Bult, tussen de Gevangenpoortsteeg en de Nieuwehaven geldt tweerichtingsverkeer. Door het treffen van fysieke maatregelen hebben de hulpdiensten nabij de kruising met de Keizersgracht een onbelemmerde doorgang.

Hoogstraat, Damplein en Keizersgracht

In deze straten geldt een inrijverbod voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers.

M. Tinxgracht, Braskersteeg, Bierkade, Mauritspad, Batumburgerstraat, Prinsenstraat, Baanstraat, Hoogstraat en Voorhaven (donkere kant tussen Damplein en de Jansstraat)

Voor de veiligheid van het kermispubliek worden deze straten tijdens de kermis iedere dag tussen 14.00 en 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. We plaatsen hiervoor paaltjes in het wegdek. Het centrum is alleen tussen 06.00 en 14.00 uur bereikbaar met de auto.

Let op: staat uw auto na dit tijdstip binnen dit gebied, dan kunt u niet meer weg. De afsluitingen verwijderen we niet eerder dan 06.00 uur de volgende morgen. De gemeente bellen heeft dan geen zin.

De M. Tinxgracht blijft gedeeltelijk bereikbaar, we sluiten deze pas af voorbij de brug naar de Brouwersgracht.

Doorgaande routes

Er zijn nauwelijks doorgaande routes tijdens kermis. U kunt delen van het centrum bereiken via de Schepenmakersdijk, Groenland en Noordervesting/Klundert.

Nieuwehaven

Het eenrichtingsverkeer op de gehele Nieuwehaven heffen we op tijdens kermis. In de Hoogstraat en de Spuistraat is alleen ‘langsparkeren’ toegestaan (waarbij evenwijdig aan de rijbaan wordt geparkeerd). Dit is om de vrije doorgang voor de hulpdiensten te garanderen.

Baandervesting

Tijdens de kermis stellen we de toegangsroute over de Vesting richting de Baandervesting open. Op de toegangsweg naar de Baandervesting geldt een stopverbod aan beide kanten tijdens de gehele kermis.

Volendam

Zuideinde

Het Zuideinde is tijdens kermis niet toegankelijk voor motorvoertuigen op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 06.00 uur en van zondag van 11.00 uur tot dinsdag 06.00 uur. Dit geldt ook voor pashouders.

Slobbeland – achterzijde Zuideinde

Er geldt een inrijverbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Uitzonderingen zijn er voor bewoners, bedrijven en bestemmingsverkeer.

Let op

Het tijdvak van alle hierna genoemde verkeersmaatregelen is - tenzij anders vermeld - van dinsdag voor kermis tot en met de dinsdag erna van kracht. Dit in verband met de start van de opbouw van de kermis op dinsdag.

Zeestraat – Europaplein

Vanaf maandag voor kermis parkeren al een aantal kermisattracties in de Zeestraat en op het Europaplein. Dit belemmert het doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer is toegestaan, hiervoor plaatsen we borden. Vanaf dinsdag 30 augustus geldt een inrijverbod voor alle voertuigen.

Stationsstraat – W.J. Tuijnstraat – H.J. Calkoengracht

Bestemmingsverkeer voor het gebied W.J. Tuijnstraat rijdt via de Stationsstraat komend uit de Ventersgracht.

Zeestraat – Ventersgracht – Aalstraat

Deze route geldt als de afvoerroute voor het beperkte verkeer komende vanaf de Haven. Daarom wordt het eenrichtingsverkeer van de Aalstraat omgekeerd. Het bestemmingsverkeer naar de Stationsstraat e.o. mag over de Ventersgracht heen- en terugrijden. Op de Ventersgracht geven we aan dat verkeer dat uit de richting van de Zeestraat komt verplicht rechtsaf moet slaan.

Spieringstraat

We keren het eenrichtingsverkeer hier om. Hierdoor kunnen bewoners van deze straat en de Aalstraat hun woningen met de auto te bereiken.

Prins Bernhardlaan

Op de Prins Bernhardlaan stellen we, richting Julianaweg, eenrichtingsverkeer in. Voor de zijde zonder blauwe parkeerzone-rand geldt een stopverbod. Bewoners en belanghebbenden die vanaf de Julianaweg de Rokersgracht of één van de omliggende straten willen bereiken, kunnen rijden via de Kerkstraat en de Burg. Kolfschotenstraat of Kathammerstraat.

Noordeinde

De toegang tot het Noordeinde wordt op de normale manier geregeld met de beweegbare palen bij Kras Recycling en op het Havendijkje. Tijden: dagelijks tussen 11.00 en 23.00 uur.

Toegang Haven bij Havendijkje

De vaste afsluiting ter hoogte van Café De Boer blijft in de aanloop naar de kermis functioneren op de gebruikelijke tijden. Op maandagochtend is het niet mogelijk te laden en lossen op de Haven.

Toegang Haven bij Lennon’s

De vaste afsluiting nabij café Lennon’s blijft in de aanloop naar de kermis functioneren op de gebruikelijke tijden. Op maandagochtend is het niet mogelijk te laden en lossen op de Haven.

Loswal

De loswal aan de Haven is tijdens de kermis een hulpverleningsroute. Hier mogen auto’s tijdens kermis niet parkeren en hier geldt de wegsleepregeling.

St. Jozefstraat

Deze straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer nabij de ingang van het St. Jozefgebouw. In het wegdek plaatsen we een hekwerk.

C.J. Conijnstraat

Hier geldt een inrijverbod voor alle voertuigen.

Edammerweg

Tijdens de kermis sluiten we de Edammerweg af door middel van palen. Bij de Julianaweg wordt aan beide kanten van de Edammerweg een bord ‘doodlopende weg’ geplaatst en ook een hek over de halve rijbaan. Tussen de Overste Ludenstraat en de Pieter Keukenstraat plaatsen we dit bord nogmaals. Uitsluitend bewoners van het gebied hebben toegang.

Drilbrug

Hier geldt tijdens kermis een verplichte rijrichting rechtsaf voor het verkeer dat vanaf de Edammerweg komt. We plaatsen hier een bord inhoudende verplichte rijrichting rechtsaf. Dit om te voorkomen dat het verkeer niet de kermis op kan rijden.

Meerzijde/Doolhof

De afsluiting bij het bruggetje naar het Doolhof wordt weggehaald. Hierdoor kunnende bewoners van de Meerzijde 1 t/m 14 en de Sijmen Molstraat met de auto hun woningen bereiken.

Schippersgracht

Aan de kant van de woningen geldt een stopverbod. Op maandag 5 september 2022 geldt het stopverbod aan beide kanten.

Meergracht

Het eenrichtingsverkeer wordt omgedraaid. Bij alle zijstraten draaien we de borden ‘verplichte rijrichting rechtsaf’ om in een ‘ verplichte rijrichting linksaf’ of worden deze borden afgeplakt. Voor de Meergracht, tussen de Julianaweg en de C.J. Conijnstraat, geldt op maandag 5 september een stopverbod aan beide zijden.

Populierenlaan

Langs deze weg geldt een stopverbod aan beide zijden van de straat. Foutparkeerders krijgen een bekeuring.

Iepenlaan

Deze sluiten we ter hoogte van de Populierenlaan af voor doorgaand verkeer.

Schoolstraat

Tijdens de vier kermisdagen heffen we het eenrichtingsverkeer op en mag de straat van beide kanten worden ingereden. Aan de oneven zijde geldt een stopverbod.

Bokkingstraat

Om de parkeergarage bereikbaar te houden wordt hier een stopverbod ingesteld. Dit stopverbod is geldig langs de twee stukjes trottoir, vanuit de Julianaweg gezien, links vooraan en rechts achteraan.

Julianaweg tussen Schoolstraat en Populierenlaan

De Julianaweg tussen de Schoolstraat en Populierenlaan is afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Met uitzondering van taxi’s.

Parkeren

Door alle verkeersmaatregelen in Volendam is de parkeercapaciteit in de oude kom minimaal. Parkeren in parkeergarage Havenhof is 24 uur per dag mogelijk. Ook is op geringe loopafstand van de kermis ruime parkeergelegenheid beschikbaar in parkeergarage Centrum aan de Boegstraat 2a nabij de Kielstraat. Inrijden is mogelijk ma/vr 07.00-22.00 uur en za/zo 07.00-23.00 uur en uitrijden kan dag en nacht.

Taxistandplaats Julianaweg

Taxi's kunt u dit jaar vinden op de Julianaweg tussen de Schoolstraat en de rotonde bij de AMVO. U kunt daar terecht van 20.00 tot 03.00 uur.

Fietsenstalling

In het parkje naast de Populierenlaan realiseren we weer een fietsenstalling. Kermisbezoekers kunnen daar gratis hun fietsen plaatsen.

EHBO

Zowel in Edam als in Volendam kunnen leden van de EHBO assistentie verlenen bij lichte verwondingen. In Edam wordt een post geopend in de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt en in Volendam in het Cultureel Centrum.

Telefonische bereikbaarheid gemeente

Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren kunt u ons bereiken op telefoonnummer (040) 289 4600.

(alles onder voorbehoud van aanpassingen).