EDAM-VOLENDAM - Op 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. De programma's voor Edam, Oosthuizen en Volendam staan hieronder.


Programma Dodenherdenking Edam

Vanaf ongeveer 18.10 uur verzamelen bij het monument aan het Oorgat.

Joods monument ‘De Tochtgenoten’ aan het Oorgat, start 18.20 uur

 • Opening door Gerro de Boer, voorzitter ‘4 Mei herdenkingscomité Edam’.
 • Leerlingen van de openbare basisschool De Piramide hangen de vlag halfstok.
 • Toespraak door wethouder Vincent Tuijp.

 • Voordragen van de namen van weggevoerde en overleden Joodse inwoners uit Edam door

  Gideon Kaufmann.

 • Yiskor door de heer Abby Israëls.

 • Kaddisj door de heer Mick Nolte.

 • Twee minuten algehele stilte.

 • Onder tromgeroffel van de Drumband Edam legt

  wethouder Tuijp, namens het gemeentebestuur, als eerste een steen.

 • Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap leggen stenen.
 • De vertegenwoordiging van de KP Waterland legt stenen (KP staat voor KnokPloeg, de naam van het ondergrondse verzet in de tweede wereldoorlog).

 • Leerlingen van openbare basisschool De Piramide, die dit monument heeft geadopteerd, leggen stenen.
 • Overige aanwezigen leggen, zo mogelijk in groepjes, stenen
 • Voordracht gedicht door een leerling van Openbare Basisschool De Piramide.
 • De heer Nolte overhandigt de vrijheidsfakkel aan leerlingen van Openbare Basisschool De Piramide.
 • Wethouder Tuijp beëindigt de bijeenkomst en nodigt de aanwezigen uit om deel te nemen aan de stille tocht naar het Egbert Snijder Monument.

Stille tocht langs Voorhaven, Spui en Lingerzijde naar het Egbert Snijderplantsoen. Bij Chinees Restaurant Jimmy’ wordt een korte pauze gehouden voor aansluiting met leerlingen van de oecumenische basisschool De Trimaran, die kransen voor het Egbert Snijder Monument dragen.

Om ongeveer 19.17 uur vertrekt de stoet vanaf Chinees restaurant Jimmy naar het Egbert Snijder Monument.

Egbert Snijder Monument

 • Leerlingen van De Piramide geven de vrijheidsfakkel door aan de leerlingen van De Trimaran.
 • Onder tromgeroffel door leden van Drumband Edam legt burgemeester Sieves, als eerste, namens het gemeentebestuur, een krans.
 • Cor Flens en Jan Harmsen leggen namens de KP Waterland een krans.

 • Twee leerlingen van de oecumenische basisschool De Trimaran, die dit monument heeft geadopteerd, leggen een krans.
 • Overige leerlingen leggen bloemen.
 • Overige aanwezigen leggen bloemen.
 • Korte toespraak door burgemeester Sievers.

 • Twee tonen door trompettist Richard Huis om de twee minuten algehele stilte aan te kondigen.
 • Twee minuten algehele stilte.

 • ‘Last Post’ door Richard Huis.

Aan het einde van deze plechtigheid nodigt burgemeester Sievers de aanwezigen uit om in stille tocht via de Westervesting naar de Algemene Begraafplaats te gaan.

Stille tocht via de Westervesting naar de Algemene Begraafplaats

Hier overhandigen de leerlingen van de Trimaran de fakkel aan leerlingen van de Bijzonder Neutrale Jenaplanschool De Nieuwe School. Op de begraafplaats wordt namens de KP Waterland op elk van de vier oorlogsgraven een bloemstuk gelegd.

Hierna volgt om 19.58 uur de herdenkingsbijeenkomst in de Grote of St. Nicolaas Kerk.

Tijdens deze bijeenkomst wordt, gelijk met heel Nederland, de twee minuten algehele stilte gehouden.

Programma Grote Kerk, start 19.58 uur

 • Gedicht door Cor Flens, lid ‘4 Mei herdenkingscomité Edam’.
 • 20.00 uur twee minuten algehele stilte.
 • ‘Last Post’ door Patricia Sombroek.
 • ‘Wij gedenken…’ door een leerling van De Triade.
 • Voorwoord/gedicht door Gerro de Boer, voorzitter 4 Mei Herdenkingscomité Edam.

 • Toespraak door burgemeester Sievers.

 • Lied door Het Nieuwe Koor.

 • Gedichten door leerlingen van De Piramide.

 • Lied door Het Nieuwe Koor.

 • Gedichten door leerlingen van De Trimaran.

 • Voordracht door Mick Nolte.

 • Lied door Het Nieuwe Koor.

 • Gedichten door leerlingen van De Nieuwe School.

 • Dankwoord burgemeester Sievers.

 • Samenzang ‘Wilhelmus’.

Programma 4 mei Oosthuizen

18.00 uur Klokgelui, vlaggen halfstok.
19.00 uur Verzamelen bij het voormalig gemeentehuis Oosthuizen.
19.15 uur Stille tocht
19.20 uur Klokgelui
19.25 uur Bijeenkomst in de Grote Kerk Oosthuizen

 • Zang door Vrouwenkoor D.Z.K.O.
 • Welkomstwoord lid 4 mei comité Oosthuizen.
 • Voordracht gedichten leerlingen basisonderwijs.
 • Zang door Vrouwenkoor D.Z.K.O.
 • Voordracht Arjen van Ginke.
 • Zang door Vrouwenkoor D.Z.K.O.
 • Voordracht gedicht lid 4 mei comité.
 • Klokgelui

20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Samenzang ‘Het Wilhelmus’

 • Bloemuitreiking in de kek, met zang door Vrouwenkoor D.Z.K.O., kranslegging en gezamenlijke bloemlegging bij het monument.
 • Last Post door Anika Schurink.
 • Afsluiting door wethouder Dirk Dijkshoorn.

N.B. Degenen die alleen het laatste gedeelte van het programma willen bijwonen, kunnen dit doen door de bloem op te halen en deze bij het verzetsmonument neer te leggen.

Programma Dodenherdenking Volendam

18.15 uur

Aanvang bijeenkomst in de Mariakerk

 • Tijdens de bijeenkomst worden gedichten voorgedragen door leerlingen van groep 8B van basisschool De Springplank.
 • Liederen worden gezongen door het koor For Ever Young.
 • Burgemeester Lieke Sievers houdt een toespraak.

Stille tocht naar Pellersplein

Ongeveer om 18.45 uur is er een stille tocht vanuit Mariakerk naar monument op het Pellersplein, voorafgegaan door leden van het Tamboerkorps Volendam.

 • Burgemeester Sievers legt, namens het gemeentebestuur, een krans bij het monument.
 • Last Post en twee minuten stilte
  .
 • Toespraak door burgemeester Sievers en Carlo Molenaar.

Afsluiting met het Wilhelmus gespeeld door Fanfarekorps Volendam en gezongen door het koor For Ever Young.