VOLENDAM - Een wereldprimeur in Waterland: voor het eerst rijdt een lange afstandslijn volledig elektrisch. Op R-netlijn 316 tussen Amsterdam CS en Edam rijden vanaf nu elektrische bussen van het Nederlandse bedrijf VDL Bus & Coach bv. Op het busstation in Edam en de EBS-stalling in Purmerend staan laadpalen waar de bussen geladen worden met groene stroom.


Buslijn 316 is een lijn die valt onder het R-net en hoogfrequent rijdt van Edam busstation, via het centrum van Volendam, de provinciale weg N247 en de IJtunnel naar Amsterdam CS. Hiermee is deze lijn één van de weinige die vanuit Waterland nog Amsterdam inrijdt. Sinds deze zomer sluiten de meeste lijnen aan op de Noord/Zuidlijn. Waar de lijn door inwoners van Edam-Volendam gebruikt wordt om naar Amsterdam te reizen, gebruiken veel toeristen deze buslijn om Volendam en Edam te bezoeken. De veel stillere elektromotoren zorgen voor extra comfort tijdens de reis en ook voor andere weggebruikers en omwonenden. Het elektrificeren van deze lijn betekent bovendien een extra winst voor de regio Amsterdam in haar streven de luchtkwaliteit te verbeteren. Door de inzet van deze bussen wordt ongeveer 7,5 Ton CO2 per jaar bespaard.

In de zomer van 2017 presenteerde EBS aan haar opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam het ambitieuze plan om als eerste een lange afstandsverbinding volledig te bedienen met elektrische bussen. Ambitieus omdat het een lijn betreft waarop elke bus jaarlijks wel 135.000 kilometer rijdt, terwijl de meeste elektrische bussen wereldwijd tot ‘slechts’ 30.000 tot 70.000 kilometer komen. Ambitieus ook omdat het niet gebruikelijk is om in de tweede helft van de concessietermijn nog een dergelijke grote investering te doen. De Vervoerregio reageerde positief en bood (financiële) ondersteuning om dit mogelijk te maken. De gemeente Edam-Volendam reageerde enthousiast op het plan en verleende haar medewerking om op het busstation van Edam laadpalen aan te leggen. VDL hielp de plannen fijn te slijpen en nam het hele traject van het realiseren van laadfaciliteiten tot de levering van de bussen als opdracht aan. Tenslotte werd ook nog financiering gevonden bij de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Dit alles leidde ertoe dat een jaar later, in de zomer van 2018 de eerste bussen kwamen te rijden in Waterland. Nu is, op 31 oktober, de hele lijn officieel en feestelijk van start gegaan.

Woensdagmiddag werden de elektrische bussen officieel in gebruik genomen door de bestuurders van de partijen die deze primeur mogelijk maakten. Bestuurder van Vervoerregio Amsterdam Derk Reneman legde uit hoe deze stap past in de transitie naar volledig emissievrij openbaar vervoer in de regio Amsterdam. Avi Friedman, voorzitter van Egged, het moederbedrijf van EBS, bedankte de partners voor de samenwerking en benadrukte hoe uniek het is om elektrische bussen op een lange afstandslijn in te zetten. Voor de gemeente Edam-Volendam past de komst van deze lijn en de laadmogelijkheden op Edam Busstation goed in de duurzaamheidsdoelstellingen, zo vertelde Wethouder Wim Runderkamp. Bovendien gaf hij aan blij te zijn dat hiermee het openbaar vervoer voor toeristen nog zichtbaarder wordt. EBS-directeur Wim Kurver stond stil bij de wereldprimeur dat elektrische bussen 135.000 kilometer per jaar gaan rijden en Ard Romers, directeur VDL Bus & Coach Nederland, roemde de technische ontwikkelingen die het mogelijk maken ook op lange afstanden elektrische bussen in te zetten. Genodigden, waaronder vertegenwoordigers van reizigers, konden na de symbolische start met een korte busrit zelf ervaren hoe comfortabel de stille elektromotor voor reizigers is.