EDAM-VOLENDAM - Bent u al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving? Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten en ook u als organisatie meer verantwoordelijkheden. Wij helpen u graag op weg. Want privacy gaat iedereen wat aan.

Praktische hulp
Met de campagne biedt de gemeente en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bedrijven, organisaties, (sport) verenigingen, stichtingen, vrijwilligers praktische hulp om te voldoen aan hun nieuwe plichten. Zoals een digitale ‘regelhulp’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei.

Lespakket
Op de campagnewebsite van de AP: hulpbijprvacy.nl worden ook andere hulpmiddelen aangeboden en staat de informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet overzichtelijk op een rij. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen.

Meer informatie
Meer informatie om uw organisatie hier op voor te bereiden vindt u in het AVG-dossier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook voor de meest gestelde vragen kunt u terecht op de website van de AP.