VOLENDAM - Edam-Volendam gaat de strijd aan tegen eenzaamheid en doet vanaf 30 september mee aan het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’.

Doel
Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder jongeren en ouderen te doorbreken. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Edam-Volendam gaat het om 50% van alle 75-plussers in alle kernen. Maar het gaat niet alleen om ouderen, er is ook eenzaamheid onder veel jongeren.

Vijf pijlers
Op donderdag 30 september zet wethouder Vincent Tuijp zijn handtekening onder het document met daarin de vijf pijlers waaraan de gemeente zich aan het programma committeert. Die pijlers bestaan uit:

- bestuurlijk commitment,
- het creëren van een sterk netwerk,
- het betrekken van de doelgroep,
- het kiezen voor een duurzame aanpak en
- monitoring en evaluatie.

Gezamenlijk de trend doorbreken
Aan het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ doen ruim 230 gemeenten en meer dan 150 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Kijk wat jij kunt doen op eentegeneenzaamheid.nl.