EDAM/VOLENDAM - Per het nieuwe schooljaar is er in Edam-Volendam gestart met een nieuw concept van het schoolzwemmen: Het Swim2Play concept. Dit concept speelt in op de dalende zwemveiligheid in Nederland en sluit beter aan op het hedendaags onderwijs.

Schoolzwemmen valt binnen het bewegingsonderwijs en wordt sinds jaar en dag in de gemeente Edam-Volendam aangeboden. Tot voor kort zwommen, afhankelijk van de keuze van de school overwegend groep 3 en/of 4, het hele schooljaar door. Vanuit WSV De Zeevang werd er haast niet deel genomen aan het schoolzwemmen. Vanuit de gemeenteraad is de nadrukkelijke wens uitgesproken dat de scholen vanuit de gehele gemeente worden gestimuleerd deel te nemen aan het schoolzwemmen.

Vergroten zwemveiligheid
Kinderen behalen tegenwoordig op een jongere leeftijd het zwemdiploma, maar zwemmen daarna minder dan voorheen. Mede hierdoor is de zwemveiligheid in Nederland gedaald en dringt bijvoorbeeld de reddingsbrigade al jaren aan op het verplicht herinvoeren van het schoolzwemmen.In het Swim2play concept kunnen alle lesgroepen meedoen aan het schoolzwemmen, waarbij het merendeel van de scholen kiest voor de groepen 3 tot en met 8. Hierdoor vergroten kinderen dus tot en met de laatste klas van de basisschool jaarlijks hun zwemveiligheid. Ze krijgen dan over een kortere periode per leerjaar, maar wel alle leerjaren, schoolzwemmen. Uitgangspunten zijn het spelenderwijs deelnemen aan bewegingsactiviteiten waarbij veiligheid gerelateerd is aan de leeftijd en omgeving van de kinderen. Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo, en plezier in bewegen is het startpunt.

Per dit schooljaar doen een groot aantal scholen, dus ook de scholen uit De Zeevang, mee aan het Swim2play concept. De eerste ervaringen zijn ronduit positief. De wethouder sport Vincent Tuijp en de Grondlegger van het Swim2Play concept René Dekker hopen dat komend schooljaar alle scholen zullen gaan deelnemen aan het Swim2Play concept om zowel het zwemplezier als de veiligheid te vergroten