EDAM/VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam staat er financieel prima voor. De financiële huishouding is keurig op orde. Dat wisten ze zelf al, maar is nu ook nog eens ongevraagd bevestigd door drie onafhankelijke onderzoekers. Dit zijn de provincie Noord-Holland, Accountantskantoor BDO en de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG).


Ongevraagd oordeel

Eind vorig jaar hebben deze drie organisaties, ongevraagd, evenals voorgaande jaren een oordeel gegeven over onze financiële positie. Met dit oordeel wordt een uitspraak gedaan over de Balans ultimo 2020 van de gemeente, waar de schulden en bezittingen zijn opgenomen. Maar ook de begroting voor 2022 is onder de loep genomen en beoordeeld.

Provincie

Het provincie bestuur heeft schriftelijk bevestigd dat onze gemeente onder het zogenaamde ‘repressieve toezicht’ valt voor 2022. Dit betekent dat er voldoende redenen zijn voor een toezicht achteraf. Besluiten hoeven dus niet vooraf ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd te worden.

De Provincie constateert op basis van de begroting dat er sprake is van een structureel en reëel evenwicht.

Accountantskantoor BDO

Jaarlijks stelt BDO een Benchmark op onder alle gemeenten in Nederland. Alle gemeenten worden hierbij beoordeeld op de volgende risico’s waarbij de kaders van de provinciale financiële toezichthouders worden gebruikt:

  • Netto schuldquote;
  • Solvabiliteitsrisico;
  • Grondexploitatie;
  • Structurele exploitatieruimte;
  • Belastingcapaciteit.

Onze gemeente scoort op alle vijf ratio’s ‘minst risicovol’. Daarmee krijgt de gemeente het rapportcijfer 10!

VNG

De VNG heeft een ‘monitor financiële conditie gemeenten’. In deze monitor wordt eveneens een aantal ratio’s bekeken van alle gemeenten in Nederland. Van de 355 gemeenten scoren er 54 een onvoldoende. Onze gemeente scoort in deze monitor een 6,5. Als gevolg van een negatief resultaat over 2020 en een lening voor zogenaamd ‘kort geld’ in december 2020 (afgelost in januari 2021) scoort de gemeente lager dan eerdere jaren (8).

Wethouder Schutt: ‘Erg blij’

Wethouder financiën Hans Schutt is erg blij met de resultaten van de onderzoeken. Schutt: ‘De onderzoeken laten zien dat onze gemeente er financieel nog gewoon goed voor staat. En daar zijn we erg blij mee. De bijzondere en onzekere situatie van de afgelopen twee jaar duurt met de kennis van nu nog voort in 2022. Wij zien dat vanuit het rijk op meerdere fronten incidentele ondersteuning wordt geboden aan inwoners en ondernemend Nederland. Het college ondersteunt met de afhandeling van deze ondersteuning en biedt waar nodig een helpende hand. Het gemeeentebestuur heeft volgens de wethouder voortdurend oog voor de externe ontwikkelingen en de financiële mogelijkheden/ruimte die de gemeente heeft. ‘En daarmee voeren we een verantwoord financieel beheer voor de korte en lange termijn. De financiële weerbaarheid naar de toekomst moet immers zoveel mogelijk geborgd blijven.’ aldus de wethouder.