VOLENDAM - De gemeente start eind april met groot onderhoud aan het Zuideinde.De verwachting is dat de water- en omgevingsvergunningen en de daarin opgenomen voorwaarden voor uitvoering, eind maart binnen komen.

Inloopavond 2019

In november 2019 is er een inloopavond gehouden voor bewoners en bedrijven van het Zuideinde. Het definitieve ontwerp en de permanente omleiding voor de werkzaamheden via het Slobbeland en Zeestraat zijn goed ontvangen.

Destijds is aangegeven dat de planning afhankelijk is van de werkzaamheden en het moment dat wij de vergunningen binnen hebben. Voorafgaand aan de werkzaamheden brengen wij u via onze website en lokale media op de hoogte van de planning en verkeersmaatregelen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met meneer de Jong, afdeling Openbare Werken (0299) 398 398.