VOLENDAM - Frank Bond is aangesteld als cultuurcoördinator. Hij heeft een brede culturele achtergrond.


Hij is binnen de gemeente actief geweest bij verschillende culturele organisaties en evenementen. Het is een man met een missie. En die missie luidt: ‘De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten’.

Cultuur in beeld en samenwerken
De nieuwe cultuurcoördinator gaat zijn ervaring inzetten om in samenwerking met het Cultuurplatform het bestaande culturele aanbod meer onder de aandacht te brengen. Zo wil hij nieuwe samenwerkingen mogelijk maken tussen de vele aanbieders, kunstenaars, musea en culturele verenigingen in de gemeente. Bond: ‘Samenwerken, verbinden en het vergroten van de zichtbaarheid van het aanbod is mijn doel. Er is een uitstekend breed aanbod in de gemeente. Daar ligt een zee van mooie kansen. Kansen die we kunnen benutten om kunst en cultuur nog meer een gezicht te geven en daarmee toegankelijk te maken voor jong en oud.’

Contact
Bond wil naast zijn coördinerende rol vooral ook een aanspreekpunt zijn voor alle culturele instellingen en kunstenaars in de gemeente. Je kunt hem met vragen en ideeën benaderen via: frank@oudemeestersedamvolendam.nl.