EDAM-VOLENDAM - Van de 33 kilometer te versterken Markermeerdijken, bevindt het grootste deel zich in gemeente Edam-Volendam: circa 12,5 kilometer. Het gebied strekt zich uit van even voor de Etersheimerbraak tot en met Pieterman richting Katwoude. Van de 33 kilometer te versterken Markermeerdijken, bevindt het grootste deel zich in gemeente Edam-Volendam: circa 12,5 kilometer. Het gebied strekt zich uit van even voor de Etersheimerbraak tot en met Pieterman richting Katwoude.

De gemeente hecht veel waarde aan de inpassing van de dijkversterking in de omgeving en het zorgvuldig meewegen van de verschillende belangen bij de verdere detaillering van de plannen. "De dijkversterking biedt kansen voor onze gemeente om ambities te realiseren op het gebied van recreatie, natuur, ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid. Om die reden hebben we heldere afspraken gemaakt voor de wijze waarop hoogheemraadschap en wij als gemeente met elkaar samenwerken in deze. Laten we de kans aangrijpen om naast veilige dijken ook kansen te creëren en te verzilveren," aldus wethouder Hans Schutt. De afspraken staan in een samenwerkingsovereenkomst die Hans Schutt en bestuurder Kees Stam van het schap vandaag ondertekenden.

Afgelopen woensdag stelde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap het dijkversterkingsplan vast. De plannen gaan nu voor verdere besluitvorming over naar de provincie. Naar verwachting start het werk aan de dijk in 2019.