EDAM-VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam ontvangt van het Rijk een subsidie uit de Startbouwimpuls. Het gaat om een bijdrage van € 1.162.500,- voor de bouw van 99 woningen. Het betreft een bijdrage van ruim € 10.000 per woning.


Wethouder Marisa Kes (Ruimtelijke ontwikkeling): ‘Het is mooi dat onze subsidieaanvraag is toegewezen. Alle kleine beetjes helpen om bouwprojecten vlot te trekken. Met de huidige rentestand en de gestegen bouwkosten valt het niet mee, maar we blijven ons volop inzetten voor meer woningen in de komende jaren.’

Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024 of 2025 te starten met bouwen en die door de veranderende economische omstandigheden financieel niet meer haalbaar zijn geworden en daardoor dreigen te vertragen.