EDAM-VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam ontvangt 6,3 miljoen euro subsidie van het Rijk om te kunnen investeren in De Lange Weeren. Het geld gaat worden ingezet om publieke investeringen, die voor woningbouw noodzakelijk zijn, te bekostigen. Het gaat daarbij om investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, water en groen. Deze subsidie bevordert daarmee de betaalbaarheid van twee derde van de woningen (huur en koop) die zullen worden gerealiseerd. De gemeente ontvangt het geld vanuit de Woningbouwimpuls (WBI).

Driemaal is scheepsrecht!

Gemeenten kunnen een beroep doen op de WBI voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In september 2022 is de subsidie voor de Lange Weeren voor de eerste keer aangevraagd en in maart 2023 voor de tweede keer. Twee keer werd de subsidie niet toegewezen. In februari van dit jaar heeft de gemeente voor de derde keer de Woningbouwimpuls subsidie aangevraagd. Vandaag ontving de gemeente het geweldige nieuws dat deze derde, en tevens laatste aanvraag, toegekend wordt. Driemaal is scheepsrecht!

Wijk voor iedereen

Wethouder Marisa Kes is heel erg blij dat het Rijk de subsidie heeft toegekend. ‘Dit is fantastisch nieuws! De Lange Weeren wordt een wijk van de toekomst. Daarnaast moet de Lange Weeren een wijk worden voor iedereen. Voor al onze inwoners. Oud en jong, met een grote en een kleine portemonnee.’ ‘We hebben deze woningen ontzettend hard nodig! Dit is het extra zetje dat we nodig hebben om al onze doelstellingen en ambities te behalen’, vult wethouder Angelique Bootsman aan.

11 juli

De komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan het ontwikkelkader voor De Lange Weeren. Op 11 juli 2024 ligt het plan voor bij de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad gaat het plan voor definitieve goedkeuring naar de provincie, waarna de planologische procedure wordt opgestart.