EDAM/VOLENDAM - Op woensdag 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook kunnen kiezers al op maandag 14 en dinsdag 15 maart hun stem uitbrengen in de zogenoemde vroegstembureaus.


Op deze drie dagen worden diverse locaties in onze gemeente ingericht als stembureau.

Stembureauleden gezocht

De gemeente Edam/Volendam is op zoek naar inwoners uit de gemeente die ouder zijn dan 18 jaar en die op een stembureau willen zitten.
Is dit iets voor jou? Meld je dan hier aan.

Algemene informatie

  • Per stembureau zijn er vijf leden. Tussen 07.30 en 21.00 uur is het stembureau geopend. Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. De stemmen van de vroegstembureaus worden ’s avonds niet geteld. Dat gebeurt op 16 maart 2022 overdag.
  • Elk stembureaulid krijgt een vergoeding van bruto € 175,-. Voorzitters krijgen een vergoeding van bruto € 225,- en tellers een vergoeding van bruto €45,-
  • Er worden coronamaatregelen toegepast zoals kuchschermen, 1,5 meter afstand houden, mondkapje dragen en desinfecteren.
  • Wij vinden het belangrijk dat stembureauleden over voldoende kennis en professionaliteit beschikken om hun taken te kunnen doen. Daarom hoort bij elke verkiezing ook een digitale training.