EDAM/VOLENDAM - Het is een uniek plan voor Edam-Volendam. Het Groenbeleidsplan 2020-2024 geeft aan de ene kant een prachtige inkijk in waar de gemeente Edam-Volendam voor staat. En aan de andere kant een mooie doorkijk in hoe groen de gemeente in de toekomst nog steeds is. Dit alles onder de noemer: ‘Het juiste groen op de juiste plek’.


Groenthema’s

Groen vervult meerdere, belangrijke functies. Groen zorgt voor een herkenbare, sfeervolle en leefbare gemeente. Groen zorgt voor een gezonde leefomgeving voor inwoners en ondernemers. Met dit groenbeleidsplan geeft het college inzicht in hoe de gemeente het groen wil onderhouden en welke kwaliteitsslag zij daarbij wil maken. Ook legt het college in het plan uit wat de visie en ambities zijn op het gebied van de belangrijkste groenthema’s: identiteit, klimaat, participatie, biodiversiteit en beheer en onderhoud.

Identiteit van de gemeente
Wethouder Wim Runderkamp: ‘In de gemeente Edam-Volendam werken wij al jaren aan ons groen. Dagelijks besteden wij veel aandacht aan bomen, grassen, heesters en aan tal van andere groenobjecten. Waarom wij dat doen, welke uitdagingen we tegenkomen en welke verbeteringen wij zelf voor ogen hebben, dat hebben wij tot nu toe nog niet opgeschreven. We willen graag meegeven hoe belangrijk groen is voor onze gemeente. Dit groenbeleidsplan is dan ook omvangrijker dan wat je op voorhand zou verwachten. De identiteit van de gemeente als geheel en van de afzonderlijke kernen versterken we door een groenstructuur te omschrijven. Op dit moment heeft de gemeente geen vastgestelde groenstructuur.’

Kansen benutten
Het college wil de identiteit van de gemeente als geheel en van de afzonderlijke kernen versterken. Het openbaar groen is een belangrijk instrument om kansen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, erfgoed, ecologie en recreatie beter te benutten. Een goede groenstructuur is van belang om de identiteit te borgen en waar mogelijk te versterken.

Gemeenteraad
Met het vaststellen van dit groenbeleidsplan wordt ook de hoofdgroenstructuur vastgesteld. Het groen langs doorgaande wegen, de historische groene en blauwe lijnen, de parken en recreatiegebieden vormen onder meer de basis voor de hoofdgroenstructuur. In juni wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met de plannen van het gemeentebestuur.