EDAM-VOLENDAM - In Edam-Volendam hebben politie, horeca en de gemeente het convenant Collectieve horecaontzegging ondertekend. Hiermee slaan zij de handen ineen en kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren. Iemand die geweld gebruikt, overlast veroorzaakt, steelt of een ander delict in of rond een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden.

Schade en overlast

Horecabedrijven worden regelmatig geconfronteerd met personen die schade toebrengen aan hun bedrijf, medewerkers of gasten. Het gaat dan om vernieling en/of overlast in de horecabedrijven of op de erven/terrassen die bij de onderneming horen, bijvoorbeeld mishandeling, ergerlijk lastig vallen, druggebruik of -verhandelen en geweld.

Protocol

Om in een bepaald uitgaansgebied aan de slag te gaan met de collectieve horecaontzegging, moeten naast horecaondernemers ook de gemeente en politie afspraken maken binnen een convenant. Voor het opleggen en handhaven van de CHO moeten horeca en politie persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Hiervoor is een protocol gegevensuitwisseling nodig dat voldoet aan de AVG. KHN heeft een nieuw model CHO-protocol ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de CHO.

Vierde gemeente

Edam-Volendam is in navolging van Alkmaar, Zandvoort en Haarlem de vierde gemeente in Noord-Holland met een dergelijk convenant. Bij dit samenwerkingsverband zijn 19 horecabedrijven uit de gemeente betrokken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website horecaontzeggingen.nl.

(link is extern)