VOLENDAM - Door de oorlog in de Oekraïne zijn er op dit moment 6,3 miljoen mensen gevlucht. Drie miljoen vluchtelingen bevinden zich in Polen en er zijn in Oekraïne ook nog eens 8 miljoen mensen op de vlucht. In Nederland zijn er momenteel 62.790 vluchtelingen geregistreerd.

60 mensen

In ons land zien we een groeiend aantal vertrekkende Oekraïners, maar er komen nog steeds meer vluchtelingen bij. Er zijn per veiligheidsregio 3000 langdurige opvangplaatsen nodig. Voor Edam-Volendam betekent dit dat er circa 300 plaatsen binnen de gemeente gerealiseerd moeten worden. In de Meermin in Edam zijn inmiddels 225 vluchtelingen geplaatst. Er moet voor nog ongeveer 60 mensen een plek gevonden worden. Deze 60 mensen willen we huisvesten in 30 woonunits. De mensen krijgen dan een plek van ongeveer 20 vierkante meter per twee personen.

Uw hulp!

In de gemeente zijn we nu op zoek naar een locatie waar op korte termijn en voor een aantal jaren noodopvang kan worden gerealiseerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Op die plek worden dan zo’n 30 woonunits neergezet waar deze mensen tijdelijk in ondergebracht worden. Maar de grote vraag is: waar kan dat in de gemeente? Daarom willen we u vragen om met ons mee te denken.

Heeft u een idee waar in uw nabije omgeving we deze 30 woonunits kunnen plaatsen? Laat het ons voor 15 juni weten. Stuur een mail met uw suggestie naar:

oekraine@edam-volendam.nl

.

Beoordeling alle locaties

Alle locaties die door u worden voorgesteld bekijken we en beoordelen we op verschillende onderdelen zoals:

  • (verkeers)Veiligheid
  • Technische uitvoerbaarheid
  • Grootte van de locatie
  • Benodigde vergunningen
  • Beschikbaarheid van de locatie op korte termijn (okt-nov) en voor langere tijd.

En dan?

Op basis van de beoordeling blijven er locaties over waarop het technisch mogelijk is om de tijdelijke woonunits te plaatsen. We nodigen dan de omwonenden van die betreffende locaties uit en vragen hen om tot een keuze te komen van één van de locaties op de shortlist. Indien het de groep betrokkenen niet lukt om tot een keuze te komen dan wordt de keuze voor de locatie aan het nieuwe college gelaten.

Wat gebeurt er met de units als de vluchtelingen weer weg zijn?

De tijdelijke units blijven staan zolang deze nodig zijn voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zodra deze vluchtelingen niet meer gehuisvest hoeven te worden en de units nog wel bruikbaar zijn voor andere doelgroepen gaan we met de buurt en de raad in gesprek over de vraag of de units op deze locatie kunnen blijven staan of dat het beter is de units te verplaatsen en wie er dan in worden gehuisvest. Daarna wordt hiervoor een apart besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. De units kunnen 10-20 jaar gebruikt worden.