VOLENDAM - Er komt een informatieavond over de 3e Ontsluitingsweg. Op dinsdagavond 8 februari vindt deze plaats. U bent dan van harte welkom in de Runderkamplounge van het FC Volendam stadion. Op de avond krijgt u informatie over het groenplan, de rotondes, het fietspad, de werkzaamheden in de komende periode en de totale planning. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. De avond wordt georganiseerd door de gemeente en de aannemer KWS.


Drie tijdvakken

In verband met de geldende coronamaatregelen wordt de avond verdeeld over drie tijdvakken:

  • Tijdvak 1: 19.00 - 19.30 uur;
  • Tijdvak 2: 19.45 - 20.15 uur;
  • Tijdvak 3: 20.30 - 21.00 uur.

Per tijdvak mogen er en maximaal 85 personen aanwezig zijn. Er kan maximaal een persoon per huishouden aanwezig zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 4 februari 16.00 uur via:

projecten@edam-volendam.nl

. Vermeld daarbij uw naam, adres en de voorkeur voor het tijdvak.

Als blijkt dat het op 8 februari niet mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren, dan wordt er een digitale presentatie gegeven om 19.30 uur. De geïnteresseerden die zich per mail hebben aangemeld krijgen dan een link waarmee ze kunnen inloggen. Ook in deze vorm is er gelegenheid om vragen te stellen.

App downloaden

De aannemer KWS heeft het project ‘Aanleg 3e Ontsluitingsweg Edam-Volendam’ opgenomen in de bedrijfsapp van KWS. De app geeft u de mogelijkheid om het project te volgen.

U kunt de app downloaden via de App Store of Google Play Store. Naam: KWS app.