VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam wil een nieuwe woonwijk bouwen met 1160 woningen, De Lange Weeren. Hiermee komt men tegemoet aan de enorme vraag aan woningen in onze gemeente en omgeving. De eerste voorlopige plannen voor de nieuwe wijk zijn nu gemaakt. De nieuwe wijk ligt aan de rand van Volendam en krijgt een grote variatie aan woningen.

Informatiemarkt

De gemeente organiseert op maandag 13 november voor alle beangstellenden een informatiemarkt in de PX in Volendam. Deze avond krijgt u een indruk van de plannen. Waar komen de woningen? Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe wijk? Hoe willen we het verkeer en de bereikbaarheid organiseren? Hoe gaan we om met natuur en duurzaamheid? We horen graag uw mening over de plannen. Uw aandachtspunten gaan wij bekijken en waar mogelijk nemen we dit mee in de verdere uitwerking.

Inschrijven voor woning nog niet mogelijk

De plannen staan nu alleen nog in grote lijnen op papier. De definitieve uitwerking van het plan volgt later. Op dit moment kunnen we u nog niet laten zien hoe de woningen eruitzien. Ook is het nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een woning en/of woningzoekendenlijst.

Aanmelden informatieavond

U bent van harte welkom op de informatiemarkt in de PX! Om de drukte te spreiden zijn er twee tijdsblokken. U kunt zich daarvoor aanmelden tot 10 november via: projecten@edam-volendam.nl.

Tijdsblokken maandag 13 november:

  • Van 19.00 uur – 20.00 uur

  • Van 20.00 uur tot 21.00 uur