EDAM - Woensdag 9 maart heeft er van 09.00 uur tot 15.30 uur weer een integrale controle plaatsgevonden. Dit keer richtte de controle zich op de Aambeeldstraat en de Energiestraat in Edam. De controle vond plaats in samenwerking met Omgevingsdienst IJmond, Politie, Handhaving, Douane, Liander en met ondersteuning van slotenmakers.


Veel begrip, weinig overtredingen

Over het algemeen was er veel begrip voor de controle en was (op een enkeling na) iedereen meewerkend. Gezien de weinige (mogelijke) overtredingen kunnen wel concluderen dat bij het grootste gedeelte van de gecontroleerde panden het allemaal prima in orde was. In totaal zijn er 48 bedrijfspanden gecontroleerd.

Resultaten

De resultaten van de controles:

  • 1x illegale bewoning
  • In diverse panden brandonveilige situaties aangetroffen (geblokkeerde nooduitgang, afwezigheid rookmelders, niet gekeurde brandblussers)
  • Aantreffen balletjespistool; luchtdrukwapen (op vuurwapen gelijkend voorwerp). Hiervan is vrijwillig afstand gedaan en overgedragen aan politie
  • In één pand mogelijk onveilige opslag gasflessen.
  • In diverse panden mogelijke overtredingen bouwvergunning (dit wordt nog verder uitgezocht)
  • In één pand restanten van een oude hennepkwekerij aangetroffen. Helaas te weinig om dit verder strafrechtelijk op te pakken.

Bovenstaande bevindingen worden doorgestuurd naar Bouw en Milieu en worden verder opgepakt/uitgezocht.

Regionaal plan

De actie in Edam is onderdeel van een regionaal plan om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. In de regio Zaanstreek-Waterland zijn eerder integrale controles gehouden. In de loop van komend jaar worden deze onaangekondigde controles in de hele regio voortgezet. En dat kan dus ook in Edam-Volendam zijn.

Meld Misdaad Anoniem

Help de politie en andere opsporingsdiensten om criminele activiteiten tegen te gaan. De overtredingen die bij de controle vandaag zijn gevonden, zijn alleen maar negatief voor de buurt en voor omwonenden. U kunt helpen daartegen op te treden.

Als u kennis heeft van strafbare feiten, kunt dat geheel anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem. De werkwijze van dit meldpunt garandeert uw anonimiteit. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar, via telefoonnummer (0800)7000.

Op de website van Meld Misdaad Anoniem vindt u meer informatie. Als u uw melding liever online doorgeeft, is op deze website ook een meldingsformulier te vinden. Uiteraard ook dat geheel anoniem.