VOLENDAM - Op woensdag 10 mei 2023 is er weer een veiligheidscontrole gehouden op een bedrijventerrein Volendam. Er zijn 35 bedrijfspanden gecontroleerd in de Marconistraat, Edisonstraat, Dieselstraat en Wattstraat. Ook het bestemmingsplan is hier gecontroleerd. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met het Team Handhaving van de gemeente Edam-Volendam, de Omgevingsdienst NHN/IJmond, de politie, de Veiligheidsregio ZW en Liander.


Aangetroffen

Tijdens de veiligheidscontrole hebben we het volgende aangetroffen:

  • Drie vermogensdelicten (stroommisbruik). Liander controleert dit en maakt hiervoor proces-verbaal op.

  • Twee jetski’s; deze zijn in beslag genomen door de politie.

  • Dierenleed. Er zijn kleine knaagdieren (marmotten, hamsters enzovoort) en vijf honden in verwaarloosde toestand aangetroffen. Hier maakt team Handhaving Edam-Volendam proces-verbaal van op en de politie draagt zorg voor de daadwerkelijke afhandeling.

Milieu- en bouwovertredingen

We hebben milieu- en bouwovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Eigenaren en g

ebruikers krijgen een waarschuwing en als het nodig is controleren wij dit opnieuw. Alle gebruikers en eigenaren die we hebben bereikt hebben hun medewerking verleend bij de controle.

Wel hebben we, na contact met de eigenaar, sloten moeten forceren in verband met afwezigheid (vakantie) van de gebruiker.

Opzet en aanpak controles

Met controles van o.a. illegale bewoning, milieudelicten of drugsdelicten willen we een duidelijk signaal afgeven dat we ondermijnende activiteiten niet tolereren. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten. En aan de andere kant het nog weerbaarder maken van eigenaren en gebruikers om ondermijnende criminaliteit te voorkomen.

Ondermijning overstijgt de gemeentegrens en vraagt om een integrale aanpak. Hiermee dringen we mogelijke illegale activiteiten terug. Dit jaar houden we nog een aantal van deze gezamenlijke controles.

Meld uw vermoeden van illegale activiteiten

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl