VOLENDAM - De gemeente Edam-Volendam tekende op 1 februari 2018 een intentieovereenkomst met andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam om alle nieuwbouwprojecten voortaan aardgasvrij te realiseren.

Dit betekent dat alle nieuwbouwprojecten die in onze gemeente ter bestuurlijke besluitvorming worden aangeboden vanaf 1 februari 2018 aardgasvrij dienen te zijn. Dat dit mogelijk is blijkt uit tal van goede voorbeelden van gerealiseerde aardgasvrije gebouwen. Waar mogelijk worden alle reeds vastgestelde plannen alsnog beoordeeld worden op haalbaarheid van aardgasloze en duurzame invoegingen in het programma en dit bij haalbaarheid door te voeren.

Op nationaal niveau is in het energieakkoord voor duurzame groei afgesproken dat de energievoorziening in 2050 klimaatneutraal is. Voor de gebouwde omgeving is het gevolg dat er dan geen aardgas meer gebruikt mag worden voor het verwarmen van gebouwen.

Het aanpassen naar aardgasvrij van recente gebouwen, is duurder dan direct nu al aardgasvrij te bouwen. Vanwege dit maatschappelijk belang is het niet wenselijk om nu nog nieuwbouw te realiseren waar voor verwarming aardgas nodig is.