VOLENDAM - Zaterdag 13 november zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Er komt steun voor bedrijven die daardoor financieel worden geraakt. Ondernemers kunnen een Tegemoetkoming Vast Lasten aanvragen. Dit kan als zij in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Of van het eerste kwartaal van 2020. Ook moeten zij voldoen aan de overige voorwaarden. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. Let op: deze regeling is ook voor ondernemers die hier niet eerder gebruik van maakten.

Andere regelingen

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar. Zo kunnen zij op evenveel steun rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Voor evenementen die de overheid verbiedt door corona is er de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Deze loopt tot en met 31 december 2021. Voor evenementen die buiten de TRSEC vallen, biedt de overheid de ‘Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)’ aan. De ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Voor culturele instellingen breidt het kabinet de suppletieregeling uit bij het Fonds Podiumkunsten. Instellingen krijgen een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling. Het Fonds Podiumkunsten geeft hierover meer informatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het steun- en herstelpakket corona? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen ook kijken op de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten
Voor TVL-subsidieaanvragen kunnen ondernemers direct contact maken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.