Volendam - In de eerste week van maart kappen we een es, Fraxinus excelsior, op de hoek van de Mercuriuslaan met de Neptunusstraat.

De boom staat bovenop een leiding van de riolering. In verband met werkzaamheden aan de riolering moeten we de boom helaas kappen.

We planten weer een nieuwe boom terug. De exacte locatie en de boomsoort worden bepaald zodra de werkzaamheden aan het riool zijn afgerond.