EDAM - Op de Zuidervesting staan 47 kastanjes, waarvan er een aantal zichtbaar een slechte conditie hebben. Een gecertificeerd bomenbedrijf heeft deze kastanjes voor ons onderzocht. Hun rapportage bevestigt onze vermoedens. De bomen lijden aan de kastanjebloedingsziekte. De ziekte is een landelijk probleem, waar met name de paardenkastanje niet of nauwelijks tegen bestand is.


Kappen kastanjes

Per kastanje geeft het rapport de stand van zaken van de bomen en tevens een advies over de te nemen maatregelen.

De conditie van twaalf van de 47 kastanjes is onvoldoende tot zeer slecht. Vijf kastanjes blijken te zwaar aangetast en zijn niet meer te redden. Wij markeren en kappen deze kastanjes binnenkort.

Overige kastanjes

Voor de overige kastanjes gaan we ons best doen om deze te behouden. Uit alle kronen van de bomen laten we het dode hout verwijderen. Van een aantal kastanjes worden de kronen flink ingenomen. Daarmee hopen we dat de ziekte wordt gestopt en de bomen nog jaren op de Zuidervesting blijven staan.

Controle

De komende jaren controleren we de bomen regelmatig om op tijd maatregelen te kunnen nemen.

Vervangen gekapte kastanjes

De afgelopen jaren hebben we al een aantal kastanjes vervangen voor nieuwe kastanjes. Ook deze jonge kastanjes zullen vroeg of laat last krijgen van de kastanjebloedingsziekte.

We beraden ons daarom nog over het vervangen van de gekapte bomen. Het rapport geeft daarvoor een aantal opties. Mogelijk kiezen we voor een heel andere soort, zoals we dat zes jaar geleden ook op de Noordervesting hebben gedaan. Uiteraard houden we daarbij rekening met de status van de vesting.