VOLENDAM - Iedereen heeft er weer zin in! De kermis in Volendam. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen wil de gemeente uw aandacht vragen voor een paar zaken waar u even op moet letten, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan. Dit moet u even weten.

Twee verzoeken voor het parkeren van fietsen en (snor-) scooters
Tijdens de kermis is het enorm druk op de dijk en de straten die daar naartoe leiden. Het is dus van groot belang dat als er iets gebeurt dat de hulpdiensten er snel bij kunnen. Maar ook dat u snel weg kunt zonder dat u struikelt of niet weg kunt komen door een hoeveelheid fietsen en/of scooters die daar staan. U begrijpt dat het dus nodig is om alle straten en trappen vrij te houden van obstakels zoals bijv. (snor-)fietsen. Overigens ook wel fijn als je naar de kermis toe gaat. Daarom twee dringende verzoeken. Ten eerste de vraag dat als u gewend bent om uw fiets of snorfiets te plaatsen op het Spieringpad, het Oude Draaipad en de steeg vanaf het Dril bij De Groene dit niet meer te doen in verband met de veiligheid voor alle kermisgangers. Er worden ook toezichthouders ingezet om deze stegen vrij te houden van obstakels.

Het tweede verzoek gaat over het plaatsen van fietsen aan het begin van de Zeestraat bij het Volendams museum. Daar worden ook altijd fietsen neergezet op het trottoir naast de Julianaweg en Zeestraat. Hierdoor blijft er bijna geen ruimte over voor voetgangers. Die moeten dan noodgedwongen uitwijken naar het fietspad of de rijbaan. Ook aan de kant van de AMVO, bij de entree naar het kermisterrein, doet dit zich voor. U begrijpt dat dit in alle drukte tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Dus het verzoek om uw fiets hier niet neer te zetten. Fietsen, snorfietsen e.d. die zodanig geplaatst zijn dat dit een direct gevaar voor de openbare orde en veiligheid is, kunnen in opdracht van de gemeente worden verwijderd. En let op, het is vanwege de veiligheid ook niet toegestaan uw fiets mee te nemen op het kermisterrein. Houd daar dus rekening mee! Een gewaarschuwd mens…

Hier kunt u uw fiets wel kwijt
U kunt uw fiets altijd kwijt in het parkje naast de Populierenlaan of bij de Kennedy- en St. Nicolaasbasisschool.

Cameratoezicht
Deze zomer is gestart met cameratoezicht in het centrum van Volendam. Tijdens de kermis worden de camerabeelden op afgesproken tijden live bekeken om ondersteuning te bieden aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Taxi’s
Tijdens de kermis komen er taxi’s van heinde en verre om hier vervoer aan te bieden. De meeste taxi’s handelen fatsoenlijk en laten u een juiste prijs betalen, op basis van de taxameter. Er zijn echter ook rotte appels tussen die denken te kunnen profiteren van beschonken klanten.Laat het u niet gebeuren! Let er op dat altijd de taxameter wordt aangezet op het moment dat uw rit begint.

En dan nog dit
Tot slot willen de gemeente voor de volledigheid toch nog even meegeven dat er dit jaar ook weer gelet op wildplassen, drugsgebruik en verstoring van de openbare orde. Het is maar dat u het weet.