VOLENDAM - Het Volendams Fanfarecorps Wilhelmina bestaat dit jaar 100 jaar. Dit wordt gevierd tijdens een feestelijke receptie op zondag 30 juni a.s. om 13.00 uur. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Erepenning toegekend aan het korps. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.

Burgemeester Lieke Sievers heeft verder ook de eer om een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken aan dhr. A.J.M. (Albert) Bien. Dhr. Bien heeft zich vanaf 1983 tot heden als lid, voorzitter, erevoorzitter en voorzitter van de jubileumcommissie vrijwillig ingezet voor het Fanfarecorps 'Wilhelmina' Volendam en vanaf 1994 tot heden voor de Stichting Cultureel Centrum Volendam, als voorzitter en vrijwilliger. De heer Bien is een bevlogen en enthousiaste vrijwilliger die zich - ook al tijdens zijn drukke werkzame leven - al decennia lang inzet voor de muzikale cultuur in Volendam.

Het moment van uitreiking van zowel de Erepenning als de onderscheiding is zondag 30 juni a.s. omstreeks 13.15 uur in de PX, ingang Zeestraat in Volendam.