MIDDELIE - De buurtbus is een onmisbare schakel voor leefbaarheid, de sociale controle en de sociale contacten in de kleine kernen in de voormalige Zeevang voor inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De buurtbus wordt, buiten het gezelligheidskarakter om, gebruikt voor dokter-/ziekenhuisbezoek, visites, boodschappen etc. in Oosthuizen of Purmerend.

Koninklijke onderscheiding voor dhr. Guus Beld
Burgemeester Lieke Sievers heeft de eer om een Koninklijke onderscheiding, te weten Lid in de Orde van Oranje Nassau, te mogen uitreiken aan dhr. G.G. (Guus) Beld. Dhr. Beld is vanaf 1979 tot heden betrokken bij de Vereniging Buurtbus Zeevang met één chauffeursdienst per week (4 uur) en is altijd bereid, in geval van nood, om een extra dienst te rijden. Hij staat al 40 jaar bekend als een graag geziene, trouwe chauffeur, een voorbeeldige vrijwilliger.

Dhr. Beld is als vrijwilliger tevens actief voor: 2008-heden: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘Water, land & dijken’ in Purmerend ten bate van de bescherming van weidevogels tijdens het weidevogelseizoen 2015-heden: Stichting Belangen Senioren Zeevang (SBS 55+ Zeevang) als maaltijdbezorger van Tafeltje-Dekje.

Gemeentelijke legpenning in brons voor dhr. Witte Lous
De burgemeester heeft tevens de eer om de ‘Gemeentelijke legpenning in brons’ uit te reiken aan dhr. Witte Lous. Dhr. Lous is ook vanaf het begin in 1979 tot heden betrokken bij de buurtbus met één chauffeursdienst per week (4 uur) en is altijd bereid, in geval van nood, om een extra dienst te rijden. Ook hij staat al 40 jaar bekend als een graag geziene, trouwe chauffeur, een voorbeeldige vrijwilliger.

De uitreiking van de legpenning en het lintje vindt plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Vereniging Buurtbus Zeevang op zondag 30 juni 2019 om 16.00 uur in café ‘Het wapen van Middelie’, Brink 1 in Middelie.