VOLENDAM - Hier ziet een overzicht van de uitreikingen in Volendam.

Lintjesregen 2019 in Edam-Volendam
In het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Lieke Sievers de eer dit jaar aan elf inwoners een Koninklijke Onderscheiding te mogen uitreiken.

Op vrijdag 26 april a.s. om 09.30 uur vindt in de raadszaal van het Stadhuis aan het Damplein 1 in Edam de eerste bijeenkomst plaats, waar drie inwoners gedecoreerd worden. Zij krijgen de versierselen opgespeld behorende bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Op dezelfde ochtend om 11.00 uur vindt in het gemeentelijk vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk 16 in Edam een tweede bijeenkomst plaats. Hier worden zeven inwoners gedecoreerd. Zes van hen krijgen de versierselen opgespeld behorende bij het Lidmaatschap en één behorende bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Op een later moment wordt het laatste ‘lintje’ uitgereikt aan de heer Woestenburg. Hij is namelijk verhinderd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Uitreikingen in het Stadhuis aan het Damplein:

Dhr. Frank Bakker ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v. Jazzclub Mahogany Hall in Edam:

• Sinds 1976 vicevoorzitter
• Medewerker logistiek
• Doet de inkoop van alle horecabenodigdheden
• Beheert de financiën tijdens activiteiten

Mw. Boudien van Putten-Willenbroek ontvangt de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten t.b.v. de EHBO vereniging Edam:

• Van 1988 tot 2005 penningmeester en sinds 2012 is zij secretaris
• Vanaf 2002 kaderinstructrice en zij neemt, onder de vlag van het Oranje Kruis, examens af bij andere EHBO-verenigingen
• Verzorgt reanimatielessen en de beginnerscursus, geeft slachtofferhulp en ze deelt haar ervaringen in de gevorderdenlessen
• Als EHBO-er aanwezig bij grote evenementen in Edam, waaronder de Edammer kermis

Mw. Ria Conijn-Uitentuis ontvangt de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten t.b.v.:

• Ruim 20 jaar speeltuin 'De Speelderij'; nauw betrokken bij de oprichting en vanaf het begin bestuurslid in de functie van secretaris, diensten draaien in de speeltuin, abonnementen administratie, planning onderhoud en aanschaf toestellen, maar ook betrokken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten zoals de realisatie van het zogenaamde ABC-pad in de speeltuin om de belangstelling voor lezen bij kinderen te bevorderen
• 20 jaar gezelligheidsvereniging 'Club '48' in Edam
• Peuterspeelzaal
• Edams museum

Uitreikingen in het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk:

Mw. Afra Bakker-Vermeulen ontvangt de onderscheiding voor diverse vrijwillige activiteiten, te weten:

• Sinds 1984 voorzitter van Vereniging 'Nut en vermaak' in Beets.
• Dorpshuis Beets (sinds 1997)
• Dorpsraad Beets (sinds 2007)
• Van 1976 tot 2000 bestuurslid (secretaris en voorzitter) van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Sternéo. Voor deze vereniging doet zij om de paar jaar nog de kascontrole.

Mw. Joke Zwarthoed-Kwakman ontvangt (evenals haar man Jaap) de onderscheiding voor haar vrijwillige activiteiten, met name voor Handbalvereniging Kras Volendam (sinds 1980), alsmede voor de nazorg van slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand:

• Wedstrijdsecretariaat in de breedste zin van het woord, waaronder coördineren programmering alle teams, communicatie met alle verenigingen, ouders en teams, alsmede met het Nederlands Handbal Verbond
• Lief en leed selectie Heren 1
• Vertrouwenspersoon gewenst gedrag
• Ondersteuning van jaarlijks terugkerende evenementen binnen de vereniging
• Grote stille kracht op de achtergrond bij de ondersteuning van de nazorg van slachtoffers Nieuwjaarsband

Dhr. Jaap Zwarthoed ontvangt (evenals zijn vrouw Joke) de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v. EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam (sinds 1977) en voor Handbalvereniging Kras Volendam (sinds 1990):

• Sinds 1990 lid van de GOR-groep (Gewondenverzorging onder rampenomstandigheden), die later is overgegaan in de Parate Groep
• Sinds maart 2005 kaderinstructeur
• Medeverantwoordelijk voor de reanimatiecursussen en de AED-herhalingslessen daarvan
• Als vrijwillig EHBO-er betrokken bij thuiswedstrijden van FC Volendam en Handbal Volendam
• Scheidsrechter handbal (1991-2017)
• Meer dan 20 jaar houdt de heer Zwarthoed zich bezig met alles op het gebied van veiligheid binnen de handbalvereniging; EHBO, AED, ontruimingsplan en de veiligheid rondom kampioensfeesten.

Dhr. Joop Veerman ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v. Gymnastiek en Turnvereniging St. Mauritius sinds 1981. Hij:

• Was lid van de technische commissie voor de realisatie van de permanente inrichting
• Was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de eigen accommodatie
• Zat namens de vereniging in de commissie herenturnen van de KNGU
• Organiseerde internationale turnwedstrijden en startte de fitness-tak op
• Is de drijfveer achter het nieuw te bouwen Gymsportcentrum De Broeckgouw in Volendam

Dhr. Jaap Tol ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten t.b.v.:

• De St. Vincentiuskerk (sinds 1973) lector, misdienaar, koster, begrafenissen
• Volendams Opera Koor (sinds 1975) koorlid en vrijwilliger opbouw en afbreken podium
• Collectant voor meerdere landelijke organisaties in Volendam

Dhr. Jan Tol ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten:

• De restauratie van de St. Vincentiuskerk (Twee Miljoen Samen Doen)
• Begeleiding vanaf de aanvraag tot sloop, vergunningverlening, bouw en inrichting van de pastorie
• Lid van het koor For Ever Young, waarvoor hij vele vrijwilligerswerkzaamheden verricht
• Projectleider die verantwoordelijk was voor de inrichting van het nieuwe gebouw PX
• Van 2012 tot 2016 heeft hij zich als projectmanager ingezet om te zorgen dat in het pand Haven 154-156 (waar de Nieuwjaarsbrand plaatsvond) een gepaste bestemming is gerealiseerd
• Sinds 2014 is de heer Tol actief voor Stichting CarMar. Deze Stichting heeft als doel een thuis te creëren voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Hij begon als ambassadeur en is nu voorzitter.

Dhr. Albert Binken ontvangt de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten:

• Dhr. Binken is vader van een ernstig getroffen brandslachtoffer (zijn zoon Martin) van de Nieuwjaarsbrand. Vanaf het moment van oprichting op 12 april 2001 is hij lid en vanaf 1 augustus 2001 voorzitter Belangenvereniging Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam BSNV
• Van 2009-2015 namens de BSNV lid van de Raad van Toezicht Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam
• Vanuit zijn rol als voorzitter van de BSNV nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de adequate regelingen, waaronder Functionele Invaliditeit, en/of voorzieningen voor de leden en was gesprekspartner van de Commissie Van Lidth de Jeude II en daarin de spreekbuis van de getroffenen

Dhr. Gerrit Woestenburg ontvangt op een later moment de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vrijwillige activiteiten:

• Sinds 1986 penningmeester van Hobbysoos De Toevlucht
• Van 1990 tot 2010 heeft de heer Woestenburg (samen met zijn vrouw) het op zich genomen om lotgenoten te ondersteunen en begeleiden bij de verwerking van het verlies van een kind op (heel) jonge leeftijd
• Hij begeleidt sinds 1995 binnen het CBW Edam-Volendam het Bandcoachingproject
• Van 2007 tot 2015 was hij bestuurslid en nog steeds is hij dagelijks in teamverband actief als lid van de redactie van lokale omroep LOVE
• Sinds 2011 ondersteunt de heer Woestenburg de Stichting Artist Kom Binnen