EDAM-VOLENDAM - In het kader van de jaarlijkse Lintjesregen ontvingen onderstaande inwoners van onze gemeente dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. Zij ontvingen allemaal de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De uitreiking van de lintjes vond plaats door burgemeester Lieke Sievers bij de gedecoreerden thuis of op locatie.

Henk Bergman

De heer Bergman zet zich al vanaf 1980 vrijwillig in voor het gemeenschapsleven in met name Kwadijk/Zeevang. Hij is betrokken geweest of nog steeds actief bij:

 • Stichting Peuterspeelzaal Kwadijk (secretaris)

 • Kommissie Welzijn Zeevang (bestuurslid)

 • Gymnastiekvereniging Hercules Middelie (bestuurslid en voorzitter)

 • Stichting Werkgroep Kwadijk (bestuurslid en voorzitter)

 • Purmerends Mannenkoor (bestuurslid en voorzitter)

 • Wmo-raad Zeevang (bestuurslid)

 • Koepel Sociaal Domein (penningmeester en vicevoorzitter)

 • Wmo-raad (voorzitter)

Dr. Jaap Bouwes

Sinds 1971 zet de heer Bouwes zich onafgebroken als vrijwilliger in voor de gemeenschappen waarin hij verblijft. Hij zet zich in of heeft zich ingezet voor:

 • Voetbalvereniging Kwadijk (oud-voorzitter, erelid en initiator van diverse activiteiten en realisering van padelbanen)

 • De Zonnebloem (spoedarts)

 • Historical Foundation St. Eustatius (onderhouds-/klusjesman)

 • Welzijn Wonen Plus (klusjesman)

Paul van Boven

In de jaren ‘70 is de heer Van Boven betrokken geraakt bij de zaterdagafdeling van RKAV Volendam en hij is nog steeds actief rondom de selectieteams. Hij heeft een veelheid van functies vervuld of doet dit nog steeds:

 • Teamleider en teammanager (kleding spelers, regelen vervoer, bij alle uit- en thuiswedstrijden het bezoek- en ontvangstcomité voor het bestuur van de tegenstander en het arbitrale trio)

 • Bestuurslid namens de zaterdagafdeling

Ciska van Dijk-Jansen

Mevrouw Van Dijk is een vrijwilligster pur sang. Sinds 1970 is zij betrokken (geweest) bij allerlei organisaties en initiatieven ten behoeve van de lokale gemeenschap. Het gaat om:

 • Oranjecomité / Commissie Kinderfeesten (begeleider en organisator)

 • Mantelzorger, gastvrouw en vrijwilliger in de eigen woonomgeving

 • Plattelandsvrouwen (voorzitter)

 • CBW Edam-Volendam – Samen Uit en Seniorensoos (organisator en initiatiefneemster van uitjes)

 • Bewonerscommissie Friese Vlaak (bestuurslid)

 • Brei- en bingoclub Woon-Zorgcomplex De Friese Vlaak (initiatiefneemster oprichting en vrijwilligster)

Rosalie Knuvelder

Sinds 2004 is mevrouw Knuvelder als vrijwilligster betrokken bij Stichting Moedige Moeders. Met haar opleiding als psycholoog zet zij zich op meerdere fronten in voor deze stichting:

 • Bestuurslid

 • Ondersteuning van ouders met een gebruikend kind

 • Begeleiding en behandeling van jongeren die problematisch gebruik maken van alcohol, drugs en gokken

 • Bepaalt mede de activiteiten qua ondersteuning van ouders, jongeren en de preventieactiviteiten

 • Voorlichting voor de kinderen in de groepen 8 van het basisonderwijs

Herman van Leuven

De heer Van Leuven is intensief betrokken bij de Stichting Oude Hollandse Kerken, afd. Grote Kerk Oosthuizen. Sinds 1982 doet hij vrijwilligersactiviteiten voor deze stichting, in het bijzonder voor deze kerk. Het betreft o.a.:

 • Organisator van de muzikale activiteiten in het kerkgebouw (programmering, begeleiden uitvoerenden en docenten met hun studenten, geluidsopnames etc.)

 • Bestuursfuncties binnen de commissie

 • Begeleiding exposanten

 • Ontwikkelen en bijhouden van de website

 • Klein onderhoud en begeleiden vaklieden bij hun werkzaamheden

 • Fondsenwerver en aanspreekpunt bij de jarenlange restauratie van het gebouw van 1996-2001

Anke Ophoff-van der Plas

Mevrouw Ophoff is sinds 2004 actief als vrijwilligster in onze gemeenschap. Zij is betrokken bij:

 • Stichting Pianowandeling Edam (oprichter en bestuurslid)

 • Stichting Huis aan het Water (gastvrouw, bibliotheekbeheerder en luisterend oor voor de cliënten)

 • Kunst in de Kamer Edam-Volendam (bestuurslid en medeorganisator concerten)

 • Technisch voorzitter Serviceclub Inner Wheel (inzet voor Stichtingen Per Pan en Jarige Job)

Anneke van Overbeek-Akkerboom

In 1975 begon mevrouw Van Overbeek met haar vrijwilligersactiviteiten in Edam. Ze is actief geweest resp. nog steeds betrokken bij:

 • Toneelvereniging d’IJe (Bestuurslid en PR functionaris)

 • Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Edam (drijvende kracht achter de heroprichting hiervan in 1984, schakel tussen het Edamse bestuur en het landelijke hoofdbestuur, notulering, ledenadministratie, opstellen persberichten en uitnodigingen voor lezingen, cursussen en excursies)

Bets Pool-Plat

Mevrouw Pool is vanaf 1980 actief als vrijwilligster in de Volendammer gemeenschap. Zij zet(te) zich in voor:

 • De Zangertjes van Volendam (bestuurslid en duizendpoot voor het koor(huis))

 • Volendams Museum (registreren, repareren en schoonmaken van de klederdracht en organiseren en helpen bij kinderactiviteiten in de schoolvakanties)

 • IJsclub Volendam (trainster, vetermoeder/-oma en ophalen contributie)

 • De Zorgcirkel (dagbesteding cliënten)

Annie Smit-Kras

Eind jaren ’60 is mevrouw Smit vrijwilligster geworden in de lokale gemeenschap. Zij heeft haar schouders gezet onder een groot aantal activiteiten bij:

 • Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam (leidster sport- en spelgroepen voor kinderen en van een handenarbeidgroep voor kinderen en jonge tieners, organisator, hoofdleider en eindverantwoordelijke van de vakantiekampen)

 • Supportproject Centrum voor Re-integratie en Nazorg Nieuwjaarsbrand Het Anker (Ondersteuning ouders van brandwondenslachtoffers in ziekenhuizen, het bieden van een luisterend oor en het helpen met praktische zaken)

 • Stichting Moedige Moeders (Organiseren van activiteiten/cursussen voor ouders met puberkinderen via de werkgroep Preventie en de kerngroep Genotsmiddelen)

 • Recreatieruimte aanleunwoningen St. Gerardusstraat (voorzitten en notuleren vergaderingen, mede organiseren van een vaste wekelijkse koffieochtend voor bewoners en verlenen hand- en spandiensten bij activiteiten)

Ingrid Tol-Spreeuw

Mevrouw Tol is 20 jaar geleden begonnen met vrijwilligerswerk ten behoeve van onze gemeenschap. Ze heeft zich ingezet c.q. zet zich nog in voor:

 • Het Nederlandse Rode Kruis (inzet bij diverse ad-hoc hulpverlening)

 • Basisschool de Blokwhere (Lid ouderraad, penningmeester, luizenmoeder, organisator vieringen)

 • FC Volendam (het verzorgen van het wasgoed van de wedstrijd- en trainingskleding van de selectie van het eerste team en het Jong elftal en behulpzaam zijn bij maaltijden)

 • Hospice ‘In Vrijheid’ in Purmerend (als geschoolde vrijwilligster optimale zorg en aandacht geven aan terminale bewoners en hun naasten)

Peter Veerman

De heer Veerman zet zich vanaf 1994 in voor de lokale gemeenschap. Zijn activiteiten betreffen in hoofdzaak:

 • Raadslid en fractievoorzitter namens het CDA in de gemeenteraad van Edam-Volendam

 • Voorzitter Stichting Artist Kom Binne (Mede oprichter van deze stichting die o.a. onderzoek doet naar de kunstenaars die Volendam hebben bezocht en de kunst die zij in en van Volendam hebben gemaakt en zich inzet voor het behoud van het historisch en cultureel erfgoed van Volendam)

Margreet de Wit-Veerman

Ruim 50 jaar is mevrouw De Wit actief als vrijwilligster in Volendam. Zij zet zich hierbij in voor:

 • Stichting tot behoud Sint Nicolaas traditie in Volendam (voorzitter, betrokken bij het hele reilen en zeilen van het sinterklaasgebeuren in Volendam zoals de intocht en de grote show)

 • Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam (redacteur en interviewer van het Bedakkertje)

 • Kruisweg Volendam (lid van het comité, verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de scholen om het basisonderwijs hierbij te betrekken en de algehele publiciteit rondom de wandeling)

 • Pedagogische ondersteuning voor kinderen met een leerachterstand, leerbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, middels bijles en begeleiding

 • Assisteren bij activiteiten van de St. Vincentiuskerk


  Kijk op de Facebookpagina van de gemeente voor foto's van de gedecoreerden.