VOLENDAM - Er is door inwoners regelmatig geopperd dat de gemeente meer moeten gaan controleren op het negeren van de inrijverboden in de Oude Kom van Volendam. Een ander thema dat veel bewoners irriteert is doordraaien van de blauwe schijf.

Blauwe zone en zwaar verkeer in de Oude Kom van Volendam
De verkeerssituatie in de Oude Kom is vast bij u bekend. De straten zijn smal en de huizen, waarvan sommige nauwelijks onderheid zijn, staan zeer dicht op de weg. De parkeerdruk is hoog. In dit gebied zijn speciale verkeersregels van toepassing. De blauwe zone is een van deze regels. Binnen een blauwe zone mag alleen geparkeerd worden bij een blauwe lijn of aanduiding van een parkeervak. Daarbij geldt dat op aangegeven dagen en tijden er de verplichting bestaat om een blauwe parkeerschijf te gebruiken. Hiermee dient de begintijd van het parkeren te worden aangegeven. Naast de blauwe zone geldt er sinds 1 januari 2019 nog een regel. Namelijk een inrijverbod voor vrachtverkeer. De oude kom van Volendam is niet ingericht om zwaar verkeer te verwerken. Het inrijverbod geldt voor motorvoertuigen waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg.

Wat is er aan de hand?
De laatste tijd ontvangt de gemeente veel meldingen over het zogenaamd doordraaien van de blauwe schijf. Hierbij wordt, na het verstrijken van de parkeertijd, de schijf opnieuw ingesteld op een nieuwe tijd. Dit is niet toegestaan omdat sommigen op deze wijze een parkeerplek soms een hele dag ‘bezet’ houden! Hierdoor kunnen andere bezoekers en/of bewoners geen parkeerplek vinden.

Een andere veelgehoorde klacht is dat, ondanks het inrijverbod op meerdere plaatsen in de Oude Kom, er toch zwaar vrachtverkeer een weg probeert te zoeken door het gebied. Ook dit is niet toegestaan en dat staat aangegeven met borden.

Wat gaat men doen?
Onder het motto ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’ laat men weten dat er is gestart met het handhaven op deze twee overtredingen. Er zijn vorige week 40 auto’s gecontroleerd in het gebied Ventersgracht/ Havenstraat/ Pellersplein op het doordraaien van de blauwe schijf.

34 auto’s hadden een vergunning, zes auto’s hadden geen vergunning maar wel een blauwe schijf ingesteld binnen de blauwe zone. Daarbij bleek dat één persoon de blauwe schijf had doorgedraaid. De eigenaar van dit voertuig is geverbaliseerd. Daarnaast zijn er tijdens de controle drie andere voertuigen aangetroffen in de blauwe zone zonder ingestelde blauwe schijf. De eigenaren van deze voertuigen zijn ook geverbaliseerd. Als wordt vastgesteld dat u de blauwe schijf heeft doorgedraaid, zal zonder nadere waarschuwing een bekeuring worden uitgeschreven. De boete bedraagt 104 euro inclusief administratiekosten. Ook overtreding van het inrijverbod zal direct een bekeuring worden uitgeschreven. Ook deze boete bedraagt 104 euro inclusief administratiekosten.