VOLENDAM - Hoewel het nog meer dan twee maanden duurt ontvangt de gemeente Edam-Volendam nu al veel klachten over vuurwerkoverlast. De gemeente heeft een speciaal mailadres, vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl, aangemaakt waarop met name vanuit Volendam de klachten binnen stromen.

De BOA’s en de politie zijn extra alert om afstekers van vuurwerk te betrappen en een proces-verbaal aan te zeggen. Men kan het echter niet zonder de medewerking van de ouders/verzorgers van deze kinderen, en doet een beroep op de inwoners om deze vorm van overlast te voorkomen. De gemeente vraagt om er met kind (eren) over te praten en het vuurwerk af te pakken ze te overtuigen om geen illegaal vuurwerk te kopen en af te steken of de ‘restantjes‘ van vorig jaar op te maken, tot het is toegestaan.

De gemeente Edam-Volendam roept iedereen op om meldingen van vuurwerkoverlast te blijven doen via vuurwerkoverlast@edam-volendam.nl

.Deze meldingen komen vooral uit Volendam. Heel veel inwoners beklagen zich hier terecht over en veel huisdieren raken van streek.