PURMEREND - De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam het volgende bekend:

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Op 22 juni 2017 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen van Fardem Packaging B.V. voor een milieuneutrale verandering voor de inrichting gelegen aan Nijverheidstraat 55 te Edam.

De verandering betreft het destilleren van vervuild oplosmiddel en het reinigen van vervuilde productiemiddelen.

Inzage

De omgevingsvergunning ligt tijdens werkuren van 30 januari tot 13 maart 2018 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Regio Waterland en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien op: www.odijmond.nl.

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 16.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond, regio Waterland en/of bij gemeente Edam-Volendam.

Bezwaar en voorlopige situatie

Tot 13 maart 2018 kan door belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie

Bezoek- en postadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX Wormer.
Telefoon: (075) 655 35 35. Fax: (075) 655 35 30. E-mail: info@odijmond.nl
Wormer, 22 januari 2018