EDAM - In de afgelopen periode hebben inwoners van vier wijken participatieavonden bijgewoond over de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Het gaat hierbij om de wijken Edam-Zuid (Claes Teenxstraat en omgeving), Middengebied, Dick Tolstraat en Jan Platstraat.


Tijdens de avonden werd op plattegrondtekeningen aangegeven op welke locaties containers voor restafval en papier gepland zijn. In gesprek met meerdere collega’s van de gemeente kregen bewoners antwoord op hun vragen en/of suggesties.

Bewoners en locatiekeuze
Bij de locatiekeuze dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen, maar ook met bomen en met de verkeersveiligheid. Voordat tot daadwerkelijke plaatsing kan worden overgegaan moet ook nog een milieukundig onderzoek gedaan worden naar mogelijke aanwezigheid van vervuilde grond.Tijdens de avonden gaven bezoekers overwegend positieve reacties. Na de avonden hebben de bewoners een tweede brief ontvangen over de locaties van de containers. Hierbij is de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen.De plaatsing van de containers gebeurt vanaf half december. Zodra de afvalcontainers in gebruik zijn genomen, wordt het afval in die wijken niet meer opgehaald.

Beperk uw restafval
Gemiddeld zit er bijna de helft GFT-afval in ons restafval. De gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval, die nu plm. 265 kg. per jaar bedraagt, in 2020 terug te brengen naar 100 kg. per jaar per persoon. Wij nodigen iedere inwoner hiertoe uit.Onlangs heeft iedereen informatie ontvangen van de gemeente over het belang van een goede afvalscheiding. Het heeft louter voordelen: hergebruik van grondstoffen, minder duur dan verwerking van restafval en het scheelt u in de hoeveelheid restafval die u zelf naar de wijkcontainers wegbrengt. Daardoor raken de containers ook minder snel vol.