EDAM-VOLENDAM - In opdracht van de gemeente Edam-Volendam voert Oosterhof Holman Infra bv de komende periode onderhoudswerkzaamheden uit aan beschoeiingen. Dit sluit ook aan bij de gemeentelijke doelstelling om de openbare ruimte een mooier aanzien te geven.


Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De beschoeiingen van de volgende watergangen worden vervangen:
Dijkgraaf de Ruiterlaan t.h.v. Plaatwerk Tol
Broeckgouwstraat te Edam t.h.v de molen aan het Gouwtje
Chr. Van Abcoudestraat t.h.v. school De Springplank
Mercuriuslaan t.h.v de Zonnesingel

Start van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2019 - Maart 2020

Nadere informatie
De uitvoeringstekeningen van deze werkzaamheden liggen vanaf 11 September tot 18 September 2019 ter inzage op het kantoor van de afdelingen VROM en OW aan de Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam.

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de plannen. Het verzoek is om hiervoor telefonisch een afspraak te maken.
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heren W.W. de Jong of C.F.J Veerman van de afdeling Openbare Werken, sectie Werken & Projecten, tel. (0299) 398 398.