VOLENDAM - Van woensdag 9 t/m maandag 14 maart brengt bouwteam DeDam de ondergrond van de Julianaweg in kaart. Zij onderzoeken met welke kabels en leidingen er rekening gehouden moet worden bij de herinrichting van de Julianaweg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het graven van sleuven van anderhalve meter diep die in lengte variëren van tweeënhalf tot acht meter.De elf proefsleuven worden gegraven in de rijbaan, het fietspad, het trottoir of in de groene bermen langs de weg. Door dit te doen wordt gekeken welk type kabels en leidingen er liggen. En of ze op de plek liggen zoals de klic-melding aangeeft.

Overlast
Om onveilige situaties te voorkomen zetten we het werkgebied af. De werkzaamheden geven mogelijk overlast op gebied van geluid, trillingen of bereikbaarheid.

Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek? Mail of bel met de omgevingstelefoon via 06 - 5343 0601.