VOLENDAM - In veel stedelijke gebieden in Nederland is door eeuwenlang gebruik lood in de bodem gekomen. Recent onderzoek van het RIVM toont aan dat het wenselijk is om, op plekken waar mogelijk een verhoogd gehalte lood aanwezig is en kinderen spelen, maatregelen te nemen die gezondheidsrisico’s voorkomen. Omgevingsdienst IJmond doet daarom samen met de provincie Noord-Holland bodemonderzoek in kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn.


Omgevingsdienst IJmond heeft samen met de gemeenten in de regio de speeltuinen in kaart gebracht, zoals bij scholen, kinderopvang of openbare speellocaties. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken bodemexperts of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of de spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin, is dit bijvoorbeeld niet zo. Op basis van deze gegevens is helder waar extra onderzoek nodig is. Daar gaat een onderzoeksbureau bodemmonsters nemen. Er zijn dus ook speeltuinen, waar dit niet nodig is.

Wat kunt u verwachten?
Bij het onderzoek in de speelplaatsen worden grondmonsters genomen en foto’s gemaakt van de bodem en van de inrichting van de speelplaats. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019. Op basis van dit bodemonderzoek kan worden bepaald of en zo ja welke maatregelen moeten worden getroffen. Denk hierbij aan het bedekken van de grond met (kunst)gras of tegels, zodat hand-mond-contact met aarde wordt voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door SWECO.

Lood in de bodem
Lood kan nadelig effect hebben op het leervermogen van kinderen van 0 tot 6 jaar; langdurige blootstelling kan leiden tot één tot drie IQ-punten verlies. Kinderen kunnen via hand-mond-contact over een langere periode loodhoudende aardedeeltjes binnenkrijgen. U kunt hierop letten tijdens het spelen van uw kind. Uiteraard is een goede hygiëne van belang: handen wassen na het buiten spelen, regelmatig stofzuigen of dweilen in huis kan eraan bijdragen dat uw kinderen zo min mogelijk in contact komen met loodhoudende aarde.