VOLENDAM - In de media is een bericht verschenen dat een mogelijke kinderkermis in Volendam niet door kan gaan. Uit het bericht komt het beeld naar voren dat dit komt omdat de gemeente onzorgvuldig met de vergunningaanvraag is omgegaan. Dat zijn niet de feiten.

De aanvraagprocedure is normaal doorlopen, zelfs twee maal. Echter in noch het eerste noch het tweede plan komt het woord ‘kinderkermis’ voor.

Complex evenement

Een kermis is een complex evenement. Zoiets vraagt om een goede organisatie en een gedegen voorbereiding. Bij de behandeling van een vergunningaanvraag vraagt de gemeente daarom advies van de hulpdiensten (politie, brandweer, en gezondheidskundige dienst). Coronapreventie maakt het belang van goede voorbereiding alleen maar groter. Een beslissing over een vergunning kan daarom maximaal acht weken duren. De gemeente kan niet zeker zijn van de veiligheid van een publieksevenement als er voorbereidingen worden overgeslagen.

Hoe zit het met de ‘kinderkermis’?

Op 13 juli is een plan ingediend voor een kermis van 27 augustus t/m 7 september in Volendam. Dus: nog groter en langduriger dan de ‘normale’ kermis. Die aanvraag is afgewezen. Mede omdat duidelijk was dat er geen voorbereidingstijd mogelijk was en bovendien de aanvraag bijna letterlijk de normale kermis betrof, die juist vanwege corona niet kon worden gehouden. De aanvrager heeft daarvan bericht gehad.

Op 20 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een kermis van 26 t/m 30 augustus van dezelfde indiener. Hoewel de aanvraagtijd eigenlijk te kort is, is die aanvraag de normale procedure ingegaan. In overleg met de hulpdiensten is snel duidelijk geworden dat het plan de nodige haken en ogen kende. Eind verleden week is het afrondend advies bij de gemeente aangekomen. Een afwijzing is onderweg naar de aanvrager. Het plan bevat vraagtekens en is niet specifiek voor Volendam gemaakt, maar betreft een hergebruikt plan voor de Haagse Septemberkermis. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de effecten op de omgeving, zoals omwonenden, verkeer, parkeren en de horeca.

Geen sprake van kinderkermis in aanvraag

In de aanvraag staat dat het de bedoeling is ‘een Volendamse kermis te organiseren die qua kwaliteit en uitstraling niet onderdoet voor de kermissen Edam en Volendam’. De doelgroep is alle leeftijden. Er is dus géén kinderkermis aangevraagd. Het woord ‘kinderkermis’ komt ook in het hele plan niet één keer voor. Er zijn attracties aangevraagd die duidelijk een heel ander karakter dragen: botsauto’s, schietsalon, ‘Polyp’ en grijpkranen.

Conclusie

De feiten zijn onjuist weergegeven door de aanvrager in de media, de aanvragen zijn normaal behandeld en zelfs versneld. De gemeente gaat zeker in deze tijd zorgvuldig met serieuze aanvragen om. Juist omdat het beleid is om, ondanks corona, steeds te zoeken naar mogelijkheden.