EDAM - Op een parkeerplaats bij de Paltrokmolen staat een aanhanger geparkeerd in strijd met de APV. Het gemeentebestuur verzoekt de eigenaar c.q. rechthebbende van deze aanhanger uiterlijk 29 januari a.s. deze te verwijderen of contact op te nemen met de heer H. Breunis (BOA), tel. 398378.

Wanneer aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, dan verwijdert de gemeente de aanhanger. Deze wordt dan nog tot 29 april a.s. op de gemeentewerf bewaard, alvorens te verkopen c.q. te vernietigen.